h

Schooluitval

Voortijdige schooluitval moet worden voorkomen voor leerlingen tot 23 jaar. Persoonlijke begeleiding van leerlingen die uitvallen zonder startkwalificatie. Prestatieafspraken maken met voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

U bent hier