h

Gemengde scholen

De gemeente moet meer sturen op gemengde samenstelling van scholen. Sommige scholen hanteren een verborgen beleid om allochtonen te weren. De gemeente moet dat onderzoeken en maatregelen nemen.

U bent hier