h

7. Buurten

SP-Hilversum wil inzetten  op sterke buurten. En daar hebben wij goede redenen voor. Sterke buurten dragen bij aan de kwaliteit van het leven en van het samen leven.

Sterke buurten versterken democratische processen door grotere betrokkenheid van bewoners bij de mensen en dingen om hen heen. Sterke buurten voorkomen verloedering, sociaal isolement en allerlei sociale problematiek, zoals overlast van jongeren, tweedeling en probleemgezinnen. Sterke buurten maken participatie gemakkelijker en stimuleren onbetaald werk (ook wel vrijwilligerswerk genoemd). En sterke buurten stimuleren de zorg voor de eigen omgeving (groenvoorziening en urban farming) en zorgen voor een gevoel van veiligheid.

Om dit te bereiken, hebben buurten een sociale basisinfrastructuur nodig. Hierin vinden buurtcoördinatoren, buurtwerkers en jongeren- en kinderwerkers, maar ook raadslieden, schuldhulpverleners, participatiemedewerkers en cliëntenondersteuners elkaar. Samen dragen zij bij aan sterke buurten. En samen voorkomen ze een beroep op (individuele) zorg via het Sociaal Plein.

Sterke buurten hebben budgetten nodig om bewoners de mogelijkheid te geven om hun gezamenlijke doelen te realiseren. Denk aan ontmoetingsplekken in de buurt, huizen van de buurt, jeugdhonken en buurtnetwerken. Ook is budget nodig voor de organisatie van wijk- en buurtraden, duurzaamheids- projecten, vrijwilligerscoöperaties en allerlei andere buurtinitiatieven. 

U bent hier