h

Hangjongeren

Jongeren die rondhangen kunnen overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat jongeren een eigen plek in de buurt hebben. Daar waar jongeren geen plek hebben gaat de gemeente met de jongeren in gesprek om met elkaar een oplossig te zoeken.

U bent hier