h

VEILIGHEID

Vuurwerk

De SP is tegen het gebruik van illegaal vuurwerk en knalvuurwerk. Legaal vuurwerk kan, in overleg met buurten, op van te voren bepaalde plaatsen worden afgestoken. Vuurwerkvrije zones zijn OK.
Een goede handhaving is hierbij essentieel.

Lees verder

Softdrugsbeleid

We hebben nu negen coffeeshops. Er hoeven momenteel geen coffeeshops bij in Hilversum, maar minder hoeft ook niet. Sluiting van coffeeshops kan alleen op eigen initiatief (natuurlijk verloop), niet door gedwongen sluiting of sloop. Hilversumse ondernemers moet de broodwinning niet worden ontnomen.

Het reguleren en legaliseren van softdrugs is gewenst, vanuit volksgezondheidsoverwegingen maar ook om onveilige situaties aan de achterdeur te voorkomen. De SP is blij met het coffeeshopconvenant, waardoor overlast beperkt wordt.

Lees verder

Cameratoezicht

Cameratoezicht zetten wij alleen in als het onderdeel is van een, met de gemeenteraad besproken, veiligheidsplan.

Uit eerdere evaluaties blijkt dat er voldoende cameratoezicht is in het uitgaansgebied. Meer is daar nu dus niet nodig. Tijdelijk cameratoezicht op andere plaatsen kan alleen in uitzonderlijke situaties. Voorwaarde is dan dat camera's live worden uitgelezen.

Lees verder

Buurtpreventie

De mensen in de buurt die elkaar kennen zijn eerder bereid elkaar te helpen en te vertrouwen. De meest toegevoegde waarde voor een veilige buurt is het versterken van de sociale controle. Met WhatsApp groepen kunnen buurtbewoners een extra oogje in het zeil houden.Zo kunnen buurtgenoten elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt en kunnen verdachte situaties direct gemeld worden bij de politie.

Lees verder

Hangjongeren

Jongeren die rondhangen kunnen overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat jongeren een eigen plek in de buurt hebben. Daar waar jongeren geen plek hebben gaat de gemeente met de jongeren in gesprek om met elkaar een oplossig te zoeken.

Lees verder

Overlastplegers

Hardnekkige overlast door jongeren wordt stevig aangepakt. De politie richt een speciaal team op om wijk voor wijk de ‘rotte appels’ eruit te plukken. Doel is om criminele jongeren uit hun omgeving te halen en ze weer op het rechte pad te brengen.

Lees verder

Wijkbrandweerman

Professionele brandweerlieden houden zich bezig met het redden van mens en dier, het bestrijden van brand, het verlenen van hulp bij ongevallen en brandveiligheid. Taken zijn ook voorlichting en controle ter voorkoming van brand en rampen. Er komt een proef met een wijkbrandweerman.

Lees verder

Wijkagent

Iedere Hilversumse buurt behoudt zijn wijkagent. De wijkagent is makkelijk aanspreekbaar. Wijkagenten besteden 80% van hun tijd aan wijk en buurt werk. De meest toegevoegde waarde aan een veilige buurt is een sterke sociale controle.

Lees verder

U bent hier