h

Buurtpreventie

De mensen in de buurt die elkaar kennen zijn eerder bereid elkaar te helpen en te vertrouwen. De meest toegevoegde waarde voor een veilige buurt is het versterken van de sociale controle. Met WhatsApp groepen kunnen buurtbewoners een extra oogje in het zeil houden.Zo kunnen buurtgenoten elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt en kunnen verdachte situaties direct gemeld worden bij de politie.

U bent hier