h

1. Wonen

In Hilversum is een groot tekort aan huurbare woningen en een enorm overschot aan leegstaande panden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn veel te lang.

Bij aanvang van de collegeperiode heeft SP-Hilversum er op gehamerd dat er méér sociale woningen moeten komen. De komende jaren zijn er plannen gemaakt om in ieder geval 783 huurwoningen bij te bouwenSP-Hilversum wil dat er meer sociale woningbouw gerealiseerd wordt.

U bent hier