h

Middeldure huur

De vrije sectorhuur is ook voor de middeninkomens niet meer op te brengen en hierdoor stagneert de doorstroom uit sociale huurwoningen. Daar is maar één oplossing voor: bouwen. Hilversum moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 600 en 1000 euro voor die middengroep.

U bent hier