h

WONEN

Beschermd wonen

Er moeten meer sociale huurwoningen bijkomen. Ondersteuning van huurders (bv via het huurteam), geschikte woningen voor senioren, jongeren, minder - validen en een goede (maatschappelijke) opvang. 

Lees verder

Woonvormen

Er moeten geschikte woningen komen voor die doelgroepen die nu in de knel komen, o.a. jongeren, senioren - met name wanneer die kunnen doorstromen -, en (startende) gezinnen. Woningen moeten toekomstbestendig zijn en toegankelijk voor mindervaliden. Er moet plek komen voor alternatieve woonvormen zoals een knarrenhof, kangoeroewoningen of meer-generatie-wonen. 

Lees verder

Betaalbaar wonen

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. De voorraad sociale huurwoningen moet toenemen, niet slinken. Ook hebben we meer betaalbare (laag segment) middelduurwoningen nodig. De woonvisie moet inzetten op het bouwen van méér sociale en middeldure huurwoningen.

Daarvoor moet de verdeling van de segmenten bij nieuwbouw aangepast worden, naar een verdeling met minimaal 50% sociaal en 40% middelduur. Ook moet er gelet worden op de verschillende segmenten in de sociale huur zelf, zodat voor de lagere huren ook woningen beschikbaar komen. 

Lees verder

Woningvoorraad vergroten

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In Hilversum is een groot tekort aan huurbare woningen en een enorm overschot aan leegstaande panden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn acht tot tien jaar. Dat is veel te lang. De SP vindt dat er méér sociale woningen moeten komen. Daarbij gaat het niet om veel bouwen, maar meer betaalbaar bouwen.
 

Lees verder

Energiebesparing

Gemeente, woningcorporaties en energiebedrijven zullen moeten samenwerken om woningen beter te isoleren. Afspraken maken voor energiebesparende maatregelen in huurwoningen. Met grote, maar zeker ook met kleine aanpassingen valt veel winst te behalen.

Lees verder

Volkshuisvesting

Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. Wij zetten ons in voor het tot stand brengen van woonruimte voor mensen die op de vrije markt niet aan bod komen. Bij het opstellen van het nieuwe woonplan zetten wij in op zoveel mogelijk sociale woningbouw.

Lees verder

Woningen splitsen

SP-Hilversum wil dat Hilversum streng controleert op illegale woningsplitsing. Het convenant woningsplitsing is de richtlijn. Bij nieuw te splitsen woningen wordt getoetst of dit wel kan en tegen illegale huisjesmelkers wordt hard opgetreden.

Lees verder

Sloop huurwoningen

Renovatie gaat boven sloop. Afspraken over wat te doen bij renovatie of sloop worden vastgelegd in een 'sociaal statuut'. Welke vergoeding krijgen bewoners die verplicht moeten verhuizen? Hoe zorgen we dat ze niet opeens veel meer huur moeten betalen? Tot nu toe wordt dit geschikt tussen bewoners en woning- bouwcorporaties.  

Lees verder

Huisuitzettingen

Inzetten op het tegengaan van huisuitzettingen en nutsafsluitingen om veel leed te voorkomen. Tijdige interventie van schuldhulpverlening. Afspraken maken met woningbouwcorporaties over hoe te handelen bij huurachterstand.

Lees verder

Middeldure huur

De vrije sectorhuur is ook voor de middeninkomens niet meer op te brengen en hierdoor stagneert de doorstroom uit sociale huurwoningen. Daar is maar één oplossing voor: bouwen. Hilversum moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 600 en 1000 euro voor die middengroep.

Lees verder

Pagina's

U bent hier