h

Volkshuisvesting

Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. Wij zetten ons in voor het tot stand brengen van woonruimte voor mensen die op de vrije markt niet aan bod komen. Bij het opstellen van het nieuwe woonplan zetten wij in op zoveel mogelijk sociale woningbouw.

U bent hier