h

Betaalbaar wonen

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. De voorraad sociale huurwoningen moet toenemen, niet slinken. Ook hebben we meer betaalbare (laag segment) middelduurwoningen nodig. De woonvisie moet inzetten op het bouwen van méér sociale en middeldure huurwoningen.

Daarvoor moet de verdeling van de segmenten bij nieuwbouw aangepast worden, naar een verdeling met minimaal 50% sociaal en 40% middelduur. Ook moet er gelet worden op de verschillende segmenten in de sociale huur zelf, zodat voor de lagere huren ook woningen beschikbaar komen. 

U bent hier