h

REGIO

18 april 2021

Stop de oude politiek van de bestuurderslobby

Foto: SP Hilversum

Het is een wonderlijk en misplaatst plan. Terwijl landelijk openheid en transparantie in het bestuur wordt bepleit, komt uit onze regio een voorstel om een ondemocratische bestuurdersclub te versterken, dat gaat lobbyen in Den Haag en vooral in Europa. Tenminste, dat willen bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met als voorzitter de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Zij en haar collega’s spiegelen zich graag aan grote Europese steden als Londen of Parijs. Het belooft weinig goeds. Bestuurders pakken meer macht, bewoners hebben het nakijken.

Lees verder
21 december 2018

Provincie Noord-Holland gaat tóch buslijnen opheffen

Foto: - / pixabay

Waar de SP al eerder voor waarschuwde komt nu uit: Volgens officiële plannen van de provincie Noord Holland moet er worden gesneden in de buslijnen in het Gooi. Dit alles om de HOV te kunnen betalen.

Lees verder
7 december 2018

Fusies in het Gooi afgeblazen

De door de provincie zo goed al opgelegde fusie van Hilversum en Wijdemeren, en Huizen-Blaricum-Laren, zijn door de provincie van tafel gehaald.

Lees verder
24 oktober 2018

Opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek moest geheim blijven

Foto: SP / Presentatie Goudappel Coffeng

De Provincie Noord Holland denkt na over de aanbesteding van het busvervoer in het Gooi in 2019. Dat is geen nieuws. Nieuws was wel dat in de eerste plannen sprake was van het schrappen van buslijnen, o.a. in Hilversum. Het schrappen van fijnmazig openbaar vervoer om de kosten te drukken is voor de SP niet acceptabel. SP Provinciaal Statenlid Marnix Bruggemans trok daarom aan de bel. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De plannen hadden namelijk geheim moeten blijven. Onzin natuurlijk - er was geen geheimhouding opgelegd. Lees hier de reactie van de SP.

Lees verder

Hilversum praat over herindeling

Gedeputeerde Jack van der Hoek praat woensdag met de Hilversumse gemeenteraad over bestuurlijke herindeling in de regio. SP raadslid Bianca Verweij is tegen de fusie en vreest dat de provincie de gemeente ’overruled’. 

"De inwoners hebben niks te zeggen. Dit proces wordt voor de verkiezingen afgerond, zodat ze er niet over kunnen stemmen. Een schandelijke vertoning van de provincie."

Lees verder

“De draagkracht van de inwoners is het belangrijkst”

SP Raadslid Pierre van Rooden over de fusies waar in het Gooi over wordt gesproken. 

“Als SP zetten we in op samenwerking tussen de gemeenten, daar is geen fusie voor nodig.” 

Lees verder

Verbijstering bij SP over Gooistadvoorstel

SP Hilversum zegt verbijsterd te zijn over het voorstel van het college om direct over te gaan tot Gooistad. De coalitiepartij wil niks weten van een run op één grote fusiegemeente in de Gooi en Vechtstreek.

Lees verder

U bent hier