h

Opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek moest geheim blijven

24 oktober 2018

Opheffing buslijnen Gooi en Vechtstreek moest geheim blijven

Foto: SP / Presentatie Goudappel Coffeng

De Provincie Noord Holland denkt na over de aanbesteding van het busvervoer in het Gooi in 2019. Dat is geen nieuws. Nieuws was wel dat in de eerste plannen sprake was van het schrappen van buslijnen, o.a. in Hilversum. Het schrappen van fijnmazig openbaar vervoer om de kosten te drukken is voor de SP niet acceptabel. SP Provinciaal Statenlid Marnix Bruggemans trok daarom aan de bel. Dat werd hem niet in dank afgenomen. De plannen hadden namelijk geheim moeten blijven. Onzin natuurlijk - er was geen geheimhouding opgelegd. Lees hier de reactie van de SP.

Geheim, nee dat niet
SP-statenlid Marnix Bruggeman  had de ideeën voor opheffing van zeven buslijnen in Gooi en Vechtstreek niet naar buiten naar mogen brengen. Dit schreef Hein Struben (D66), voorzitter van de commissie mobiliteit en financiën van provinciale staten aan de leden van de commissie. Het zogenaamde 'BOT-overleg' – waar de plannen voor het busvervoer werden gepresenteerd – was volgens Struben vertrouwelijk. Volgens Struben is dit een "ongeschreven regel": "Dat een lid van de SP-fractie deze ongeschre­ven regel nu heeft geschonden, vind ik diep teleur­stellend. Ik stel u voor dat de leden van de commissie M&F nadrukkelijk afstand nemen van de handelwijze van het commissielid dhr. Bruggeman in deze kwestie. Tijdens het overleg heeft hij getwitterd over de presen­tatie van adviesbureau Goudappel Coffeng."

Coalitie VVD, D66, CDA en PvdA willen het stilletjes laten gebeuren
SP-statenlid Marnix Bruggeman begrijpt dat de coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA de opheffingen tot de statenverkiezingen in maart liever nog geheim houdt. "Maar ook de kaalslag van het busvervoer in Noord-Holland Noord afgelopen juli hebben ze zo lang mogelijk geheim proberen te houden. Onder een bericht op de website van de Gooi- en Eemlander over de busopheffingen stonden binnen een paar uur 23 boze lezersreacties. Dus ik snap wel dat ze dit soort ideeën nog niet aan de grote klok willen hangen."

Struben erkent in zijn schrijven aan de commissieleden dat hij aan het begin van de vergadering niet had gezegd dat de bijeenkomst vertrouwelijk was.

Expliciete regels geheimhouding
Bruggeman stelt dat de Provinciewet precieze regels stelt voor geheimhouding. Als stukken of een vergadering geheim zijn, moet dit eerst door een meerderheid officieel worden besloten. "Dat is hier niet gebeurd. Van die 'ongeschreven regel' van Struben heb ik nog nooit gehoord. De sheets van de presentatie zijn ons achteraf gewoon toegestuurd. In de huisstijl van de provincie, met het provincielogo er op.''

Recht om te weten hoe het zit
''Hoe dan ook vind ik dat de buspassagiers in het Gooi nu al moeten weten wat hun boven het hoofd hangt. Daarom heb ik netjes een persbericht gemaakt. Ik kan Struben overigens gerust­stellen. Ik zit helemaal niet op twitter. Ik heb zo'n Neanderthaler-Nokia, waarmee je alleen kunt bellen. Wil ik als bewijsstuk best aan hem overleggen."

SP Hilversum stelt vragen
De SP Hilversum heeft schriftelijke vragen gestelt over het mogelijk verlies van buslijnen. Natuurlijk moet de gemeente Hilversum bepleiten dat bij de nieuwe aanbesteding zaken goed geregeld worden. Mooi dus dat we op tijd weten dat er iets speelt. Dan kunnen we tijdig aan de Provincie Noord Holland laten weten wat voor Hilversummers en het Gooi van belang is.

De gedeputeerde, Elizabeth Post (VVD), heeft ondertussen laten weten dat er 'op dit moment' nog geen plan ligt omdf e bussne te schrappen. Het was dus maar een proefballon?

Of betekent Post's  'nog niet' gewoon 'straks wel'?

De SP blijft de plannen in de gaten houden, en zal er alles aan doen om de bussen te behouden en het OV te verbeteren. 

U bent hier