h

Provincie Noord-Holland gaat tóch buslijnen opheffen

21 december 2018

Provincie Noord-Holland gaat tóch buslijnen opheffen

Foto: - / pixabay

Waar de SP al eerder voor waarschuwde komt nu uit: Volgens officiële plannen van de provincie Noord Holland moet er worden gesneden in de buslijnen in het Gooi. Dit alles om de HOV te kunnen betalen.

In 2021 moet de HOV in gebruik worden genomen.  Tot die tijd heeft de provincie nog geen vaste plannen met de buslijnen. Alleen ritten met een 'beperkte vraag' vervallen dan. Vage voornemens, met alsnog de mogelijkheid om lijnen te schrappen. 

Na 2022, als de HOV in gebruik wordt, gaat het los. Dan worden er daadwerkelijk buslijnen en bushaltes in Gooi en Vechtstreek opgeheven. Dit blijkt uit de 'Nota van Uitgangspunten OV-concessie Gooi en Vechtstreek' (zie bijlage onderaan)  van de provincie. 

Op de fiets

Voortaan moeten mensen maar op de fiets. Te weinig mensen zouden de bus gebruiken. Als je binnen 10 minuten fietsafstand van een 'knooppunt' woont (bv een NS station), heb je geen bus nodig, zo is de redenering. In de nota van uitgangspunten staat : ''Voor de first en de last mile stimuleren we het gebruik van de fiets.''

Alleen als de fietsafstand naar een knooppunthalte langer is mogen buslijnen en bushaltes blijven bestaan. Als buslijnen worden geschrapt mag de bevolking zelf zorgen voor vervanging. Een buurtbus met vrijwilligers, bijvoorbeeld. Een 'zoek het zelf maar uit' scenario dus.

De Provincie redeneert vanuit de gebruikers die nu de bus nemen. Er zit geen enkele groeiambitie in de plannen. Meer mensen met de bus laten gaan is, o.a. vanwege de duurzaamheid, natuurlijk veel beter. We moeten het openbaar vervoer juist promoten en stimuleren zodat het een redelijk alternatief voor de auto wordt. Dit plan zal mensen eerder de auto injagen.

De echte reden: de HOV lijn

De echte reden dat de buslijnen moeten verdwijnen is de HOV-lijn. Die is volgens de Provincie de "drager" van het openbaar vervoer in het Gooi. Kost alleen wel geld om te exploiteren - en aangezien de Provincie niet méér gaat ophoesten voor het nachtmerrieproject HOV (de realisatie alleen al kost nu al 20 miljoen meer) moet dat van de bestaande buslijnen gaan komen. Dus dat wordt schrappen, met het bovenstaande 'mensen kunnen best fietsen' argument als Pinokkio smoes.

SP-statenlid Marnix Bruggeman en Hilversums SP-raadslid Pierre van Rooden hebben hier al eerder voor gewaarschuwd.

Marnix Bruggeman : "Na de opening van het HOV blijft er minder geld over voor andere lijnen. Volgens de provincie sluit HOV beter aan bij de wensen van de reizigers. Dan kan allemaal wezen. Maar wie slecht ter been is en niet 'een mijl' kan fietsen zal daar niet door getroost zijn."

Pierre van Rooden : "Over de rug van de mensen die wat minder mobiel zijn wil de Provincie nog even wat op het OV besparen. Wat de SP betreft gaat dat niet door. Als de gemeente het niet doet, dan gaat de SP, zowel lokaal als provinciaal, op de bres."

Bij de nieuwe aanbesteding van het busvervoer kunnen busbedrijven als Connexxion, Keolis, Arriva en Qbuzz een voorstel indienen. Die krijgen daarbij de vrije hand van de Provincie, en ook dat heeft gevolgen.

Bruggeman: "Dan gebeurt hetzelfde als in Noord-Holland Noord waar afgelopen zomer 22 buslijnen geheel of gedeeltelijk zijn opgeheven. Om de concessie te winnen gebruiken de busbedrijven alle mogelijkheden die de provincie biedt om zoveel mogelijk te schrappen en een zo efficiënt mogelijk aanbod te doen."

Gemeenteraden moeten wakker worden!
In de zomer van 2019 gaat de Provincie Noord Holland werken aan een programma van eisen voor de nieuwe aanbesteding. Die wordt dan na de zomer uitgeschreven. De vraag is wat de gemeentebesturen in het Gooi gaan doen om te zorgen dat zij een goed fijnmazig openbaar vervoer behouden. Tot nu toe lag iedereen te slapen, maar de gemeentebesturen moeten nu wakker worden en actie gaan ondernemen. De SP roept de gemeenteraden in het Gooi dan ook op om hun colleges te bevragen over wat zij gaan doen. 

Op de bres!

Voor de SP is het in ieder geval duidelijk: we moeten op de bres tégen deze plannen. Want die bussen zijn hard nodig. We willen tenslotte betere mobiliteit, waarbij onze dorpen en wijken voor iederéén toegankelijk zijn, en een duurzame samenleving - dus méér mensen in het openbaar vervoer en minder in de auto.

Meer weten? Je kan de nota van de provincie hieronder lezen. Of bekijk ons filmpje op youtube: 

U bent hier