h

Groenbeheer

Openbaar groen is een beeldbepalend element en van groot belang voor de directe leefomgeving. Buurtbeheer van openbaar groen wordt gestimuleerd en ondersteund. Buurten die het groen zelf willen onderhouden kunnen een budget krijgen hiervoor.

U bent hier