h

Wijkbrandweerman

Professionele brandweerlieden houden zich bezig met het redden van mens en dier, het bestrijden van brand, het verlenen van hulp bij ongevallen en brandveiligheid. Taken zijn ook voorlichting en controle ter voorkoming van brand en rampen. Er komt een proef met een wijkbrandweerman.

U bent hier