h

Leefbaarheid

Gemeente en woningcorporaties hebben samen de taak om te zorgen voor leefbare wijken. Het is belangrijk dat de bewoners, ondernemers en andere organisaties hierbij betrokken worden. Door in wijken te investeren wordt de leefbaarheid verbeterd en blijft het voorzieningenniveau op peil. 

U bent hier