h

ONDERWIJS EN CULTUUR

Kunst

Kunst verbindt mensen. Wij willen kunstenaars en de culturele sector er toe aanzetten om meer mensen in de gemeente aan te spreken. Initiatieven vanuit inwoners worden omarmd en krijgen de ruimte.

Lees verder

Passend onderwijs

Het belang van het kind dient voorop te staan bij de uitvoering van de wet passend onderwijs. Deze wet regelt dat samenwerkingsverbanden het geld
gebruiken voor ondersteuning van leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Kinderen moeten in eigen gemeente naar school kunnen. 

Lees verder

Taalachterstand

Taalachterstand bij kinderen leidt tot problemen bij het vinden van een baan. Taalonderwijs en het oplossen van een taalachterstand moet daarom een hogere prioriteit krijgen.

Lees verder

Gemengde scholen

De gemeente moet meer sturen op gemengde samenstelling van scholen. Sommige scholen hanteren een verborgen beleid om allochtonen te weren. De gemeente moet dat onderzoeken en maatregelen nemen.

Lees verder

Cultuur

Er wordt niet verder bezuinigd op cultuur. Kunstuitleen SBK, centrum voor beeldende kunst, filmtheater, grafisch atelier en het instituut voor Beeld en Geluid hebben een artistieke, educatieve, economische en toeristische meerwaarde voor Hilversum.

Lees verder

Vorstin

De Vorstin is een aanwinst voor Hilversum. Ze hebben een leuke programmering van theater, popconcerten, dansavonden en cabaret. Het is aan de Vorstin zelf om te laten zien dat ze het beste uit hun gebouw halen en de afhankelijkheid van de gemeente verminderen.

Lees verder

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Leerlingen moeten praktijk- en speciaal onderwijs in de regio kunnen volgen. 

Lees verder

Schoolzwemmen

Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties.

Lees verder

Hoger onderwijs

Instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om zich in Hilversum te vestigen. Inzetten op media en creatieve industrie voor hoger onderwijs. Zonder hoger onderwijs kan Hilversum jonge creatievelingen niet binden. 

Lees verder

Onderwijsorganisaties

Wij willen kleinschalige overzichtelijke scholen. Er komt een einde aan bestuurlijke fusies. De fusies leiden op korte termijn misschien tot kostenreductie, maar op lange termijn stijgen de kosten vanwege de optuiging van een groot en log bestuurlijk orgaan. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier