h

ONDERWIJS EN CULTUUR

Hoger onderwijs

We willen instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om zich in Hilversum te vestigen. We zetten daarbij vooral in op onderwijs gericht op de zorg, media en creatieve industrie, in samenwerking met de media en zorgbedrijven in Hilversum, zodat jongeren ook snel stages vinden en na de studie meteen werk hebben.

Lees verder

Kerkbrink

Het historisch karakter van de Kerkbrink moet worden behouden. Levendigheid is prima maar het moet geen 'circus' worden.

Lees verder

Kunst

Kunst verbindt mensen. Wij willen kunstenaars en de culturele sector er toe aanzetten om meer mensen in de gemeente aan te spreken. Initiatieven vanuit inwoners worden omarmd en krijgen de ruimte.

Lees verder

Passend onderwijs

Het belang van het kind dient voorop te staan bij de uitvoering van de wet passend onderwijs. Deze wet regelt dat samenwerkingsverbanden het geld
gebruiken voor ondersteuning van leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Kinderen moeten in eigen gemeente naar school kunnen. 

Lees verder

Taalachterstand

Taalachterstand bij kinderen werkt op alle vlakken in hun leven negatief door. Taalonderwijs en het oplossen van een taalachterstand moet daarom een hogere prioriteit krijgen.

Lees verder

Gemengde scholen

De gemeente moet meer sturen op gemengde samenstelling van scholen. Sommige scholen hanteren een verborgen beleid om allochtonen te weren. De gemeente moet dat onderzoeken en maatregelen nemen.

Lees verder

Cultuur

Er wordt niet verder bezuinigd op cultuur. Kunstuitleen SBK, centrum voor beeldende kunst, filmtheater, grafisch atelier en het instituut voor Beeld en Geluid hebben een artistieke, educatieve, economische en toeristische meerwaarde voor Hilversum.

Lees verder

Vorstin

De Vorstin is een aanwinst voor Hilversum. Ze hebben een leuke programmering van theater, popconcerten, dansavonden en cabaret. Het is aan de Vorstin zelf om te laten zien dat ze het beste uit hun gebouw halen en de afhankelijkheid van de gemeente verminderen.

Lees verder

Speciaal onderwijs

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Leerlingen moeten praktijk- en speciaal onderwijs in de regio kunnen volgen. 

Lees verder

Schoolzwemmen

Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties.

Lees verder

Pagina's

U bent hier