h

Wederom luiden we de noodklok: structureel tekort aan klaslokalen

2 december 2019

Wederom luiden we de noodklok: structureel tekort aan klaslokalen

Foto: - / Pixabay

Woensdag 27 november sprak de commissie Zorg en Samenleving over het onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) 2020. Dit OHP maakt onderdeel uit van het Meerjaren Integraal Onderwijshuisvestingsplan (IHP) wat nog in de maak is. In het plan voor 2020 worden daarom alleen urgent op te lossen zaken voorgelegd. Wat opvalt is dat het college de gemeenteraad voorstelt om maar 6 van de 21 door de scholen voorgelegde urgentie zaken goed te keuren. En dat is vreemd, want de scholen hebben niet voor niets deze urgente aanvragen ingediend. Ze hebben wachtlijsten en komen serieus lokalen tekort, wachten op hoogstnoodzakelijk renovatie of hebben te weinig gymruimte.

Al eerder werd duidelijk dat veel Hilversumse scholen een tekort hebben aan lokalen. Diverse publicaties en ingrepen getuigen daarvan. Het aantal leerlingen stijgt en velen staan op een wachtlijst. Dit bevestigen de scholen. Opmerkelijk is ook dat tijdens de discussie de wethouder Onderwijs niet kon aangeven wat de criteria zijn voor urgent of niet urgent, en dat is raar. Want hoe beoordeelt het college dan of iets wel of niet urgent is? SP raadslid Bianca Verweij verbaasd zich zeer.

“Natuurlijk is het fijn dat er goed overleg is over het Integraal Onderwijshuisvestingprogramma (het IHP voor meer jaren) Dit bevestigen de scholen ook. Maar het kan niet zo zijn dat we als gemeenteraad het overduidelijke verzoek van de scholen om 21 urgente projecten om broodnodige extra klaslokalen of gymnastieklokalen te realiseren naast ons neerleggen. Het lijkt wel of het college niets gedaan heeft met de noodkreten die de scholen tijdens het educatief beraad op 27 september 2019 hebben geuit.’’

De SP Hilversum zal daarom middels 15 amendementen - samengevoegd in één pakket -  hun collega’s vragen om alle urgent ingediende aanvragen goed te keuren.

Verweij: “De scholen vragen niet voor niets deze voorzieningen aan. De kinderen hebben recht op goed en fatsoenlijk onderwijs in nette lokalen. Er komen steeds meer noodlokalen bij en zelfs die zitten nu vol.

Neem bijvoorbeeld Stichting NOOR. Die doet een voorstel om op eigen risico en eigen kosten een extra verdieping te openen. Zelfs dat wijst de wethouder af!

Al eerder (2018) was de SP in actie voor het tekort in klaslokalen in Hilversum Oost. Nu blijkt dat er in heel Hilversum nog veel meer noodlokalen nodig zijn. Bijvoorbeeld bij de Windkanter en de Brede school. De scholen zelf geven aan dat wachten op het vaststellen en uitvoeren van het Integraal Onderwijshuisvesting plan voor de nu ingediende aanvragen te lang duurt. Er moet in 2020 echt iets gebeuren en het is aan de gemeenteraad om daar op 11 december tijdens de gemeenteraadsvergadering over te beslissen.’’

De SP is zich ervan bewust dat dit geld kost, maar politiek is een kwestie van keuzes maken. Steek je 4 miljoen in de renovatie van een raadhuis en laat je kinderen die onderwijs nodig hebben op wachtlijsten staan of maak je andere keuzes? Laat je 5 miljoen op de begroting staan voor de regiodeal Mediapark die er voorlopig niet is of zorg je dat alle Hilversumse kinderen in fatsoenlijke lokalen onderwijs kunnen volgen? Het kan anders en het moet anders. Daarom stelt de SP de gemeenteraad voor om alle 21 aanvragen voor 2020 goed te keuren.

Naast bovenstaande issues signaleert de SP ook dat er in het OHP 2020 niets opgenomen staat over internationaal onderwijs (waar ook enorme wachtlijsten en lokalen tekort zijn) en over duurzaamheid. Opmerkelijk, want dat waren speerpunten voor de zittende coalitie.

“Wij zien uit naar de beeldvormende sessie over het Integraal Onderwijshuisvestingsplan op 4 december. We zien daar nut en noodzaak van in. Maar dat neemt niet weg dat we over het Onderwijshuisvestingsplan 2020 op 11 december aanstaande een besluit moeten nemen. De keuzes die dit VVD/D66/GL/HvH college gemaakt heeft lossen niet de urgente problemen op. En dat is waar wij ons nu hard voor maken! Dat kan de gemeenteraad doen door alle amendementen die we indienen bij het Onderwijs huisvestingsplan 2020 als één pakket te omarmen.”

U bent hier