h

Onderwijshuisvesting: Geld voor spoedjes, rest moet wachten

20 december 2019

Onderwijshuisvesting: Geld voor spoedjes, rest moet wachten

De gemeenteraad van Hilversum heeft het Onderwijs Huisvestingsprogramma vastgesteld. SP-fractievoorzitter Bianca Verweij vond echter dat veel scholen buiten de boot vielen. Ze diende dertien amendementen in om deze scholen alsnog financiële steun te geven. 

Geen enkele partij wou een van deze voorstellen steunen. Verweij vroeg aanvankelijk om hoofdelijke stemming, maar zag daar uiteindelijk van af.

De SP steunde uiteindelijk alsnog het raadsvoorstel, aangezien er wel geld voor de andere scholen werd vrijgemaakt.

U bent hier