h

SP tegen komst McDonald’s, maar deze komt er toch

9 maart 2017

SP tegen komst McDonald’s, maar deze komt er toch

Foto: Pierre van Rooden

Op 8 maart stemde de raad van Hilversum in met de komst van een McDrive aan de rotonde aan de Vreelandseweg. 15 raadsleden, waaronder de SP-Hilversum, stemden tegen. 19 raadsleden stemden voor.

De discussie in de raad trok enorme belangstelling. De tribune zat vol met zowel voor- als tegenstanders (foto).

Er was veel discussie over de komst van het fastfoodrestaurant. Zowel voor- als tegenstanders brachten argumenten in. Petities, zienswijzen, insprekers, acties, bewonersbijeenkomsten, brieven en social media werden allemaal ingezet.

Soms ging dat met een gestrekt been. Soms werd het zelfs persoonlijk. Eén VVD raadslid presteerde het zelfs om op social media te suggereren dat er maar niet naar tegenstanders geluisterd moest worden. Dat maakte het alleen maar lastig om je plannen te verwezenlijken.

De SP-Hilversum vindt die laatste stelling belachelijk. Als er veel weerstand is tegen een besluit, is het uiterst belangrijk de tegenargumenten serieus te nemen en mee te wegen. Goede argumenten kan en mag je niet naast je neerleggen. Als volksvertegenwoordiger ben je verplicht je bewoners serieus te nemen. De belangen kunnen tenslotte groot zijn. Dat geldt overigens ook voor voorstanders – al hebben die vaak weinig te verliezen.

Er kwamen veel voor- en tegenargumenten op tafel. Een overzicht (vet gedrukt de ruimtelijke argumenten):

Voor:

 • De huidige plek is niet in gebruik. Leegstand moet worden tegengaan
 • Een onderzoek met een verkeersmodel wijst uit dat het verkeer goed opgevangen kan worden
 • De McDonald’s zorgt voor werkgelegenheid (zo’n 70 plaatsen)
 • De McDonald’s zal extra kansen creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, bv door samenwerking met de Tomingroep.
 • Horeca is een goede aanvulling voor een plek waar ook (meer) bedrijvigheid heerst
 • De structuurvisie Hilversum wil een meer gemengde vorm van bedrijvigheid in het gebied
 • Er zijn extra afspraken gemaakt met de McDonald’s om zwerfvuil in de omgeving op te ruimen

Tegen:

 • McDonald’s serveert ongezond voedsel. Dat is in strijd met het streven van Hilversum om jongeren gezonder te laten leven (Jongeren op Gewicht)
 • Het restaurant trekt extra jongeren die door rondhangen in de omgeving voor overlast kunnen zorgen
 • Een McDonald’s zorgt voor veel zwerfvuil. Dat blijkt uit een inventarisatie van eerdere vestigingen
 • Het restaurant trekt extra verkeer, waardoor het verkeer in de omgeving, dat al aan een top zit, nog extra drukker wordt
 • De rotonde waar het restaurant aan komt te liggen, is verkeerd ingericht om de vele auto’s die willen afslaan naar het restaurant te verwerken. Dit laatste komt met name omdat verkeer van en naar het restaurant een voorrangsbaan (de bypass op de rotonde) moet kruisen. Dat leidt tot opstoppingen en verkeersonveiligheid.
 • Het door de gemeente gebruikte verkeersmodel klopt niet

Van de vele argumenten waren er echter maar een paar– zowel voor als tegen – die in de procedure een rol mochten spelen. De regels zeggen dat alleen ruimtelijke argumenten mochten meewegen.

Het bleek best lastig om sommige argumenten los te laten. Het ongezonde voedsel en niet altijd geweldige personeelsbeleid van de McDonald’s riep bij sommige fractieleden weerstand op. Extra kansen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt sprak de SP juist weer erg aan. Maar beiden waren niet ruimtelijk en mochten we niet meewegen.

Uiteindelijk bleven er nog twee vragen over:

 • Zijn de afspraken met de McDonald’s voldoende om zwerfvuil tegen te gaan?
 • Is het verkeersmodel van de gemeente correct?

Het is vooral het verkeersmodel waar de SP-Hilversum twijfels over had. Het blijft koffiedik kijken, maar de redenering van de belangengroep VreelandseWEGMac over de verkeersafwikkeling waren overtuigender dan het rekenmodel van de gemeente. Als het model niet voldoet, dan zou de rotonde vooral in de spits hopeloos vast komen te zitten. Dat levert niet alleen overlast op voor de buurt, maar vormt uiteindelijk een probleem voor heel Hilversum.

De SP-Hilversum vindt dat als je een uitzondering maakt op een regel (in dit geval het bestemmingsplan) het aan de indiener van de uitzondering is om elke twijfel weg te nemen. De bewijslast ligt dus bij de eigenaar van de grond waar de McDonald’s komt, en niet bij de bewoners.

Omdat de twijfels bij de SP-Hilversum niet waren weggenomen hebben we uiteindelijk tégen de vestiging van de McDonald’s gestemd. Het was een lastige afweging, maar hij is zorgvuldig genomen.

Uiteindelijk bleek dat de meerderheid van de raadsleden een andere mening hadden. Hoewel de CU weinig vertrouwen leek te hebben in de toekomstige veiligheid en doorstroom van het verkeer (o.a. na de komst van de Mac), en ze daar zelfs een motie over indienden, stemden ze toch in.

Vooralsnog lijkt het er dus op dat de McDonald’s er komt, hoewel er nog een beroep komt bij de Raad van State.

In de tussentijd komt er een verder onderzoek naar de verkeersinrichting, en wordt er gezocht naar extra maatregelen om de bereikbaarheid, ook met de komst van de McDonald’s, te beteren. De SP-Hilversum steunde die motie omdat ze vindt dat dit onderzoek er sowieso moet komen – met of zonder Mac in het gebied.

Tenslotte: Wethouder Voorink (VVD) en Pierre van Rooden van de SP-Hilversum, deden een oproep in de raad om het debat beleefd te voeren. Het ging grotendeels goed, maar vooral de laatste week werd de toon soms onaangenaam. Persoonlijke aanvallen horen in zo’n debat niet thuis. Wij hopen dat de toon in de toekomst gematigd blijft en iedereen elkaars mening respecteert.

De SP-Hilversum vindt dat er intensief met inwoners is gesproken, dat deze alle kansen hebben gegrepen om hun weerwoord te doen en de politiek te overtuigen. Dat laatste is helaas niet gelukt.

De SP heeft bewondering voor de betrokkenheid van de bewoners, en hoopt dat ook in de toekomst inwoners de stap durven nemen om hun mening te laten horen. 

U bent hier