h

Parkeren

Het invoeren van betaald parkeren is een lastenverzwaring voor buurtbewoners die niet voor iedereen op te brengen is. Invoeren van betaald parkeren kan pas na gedegen onderzoek en draagvlak in de buurt, en als de noodzaak ervoor is aangetoond. 

U bent hier