h

Fietsen

Fietsgebruik moet worden bevorderd. Het is gezond en kan bijdragen om de verkeersproblemen in Hilversum - drukte en parkeertekort - aan te pakken.

De fietsinfrastructuur moet worden verbeterd. Dit kan met betere bewegwijzering,  voorrang voor fietsers op alle rotondes, beter afstemming van verkeerslichten, en meer en betere stallingplaatsen. Bij de inrichting van wegen moet ook genoeg plek voor fietsers zijn, zodat fietsen veilig blijft. 

 

 

U bent hier