h

VERKEER & VERVOER

28 april 2005

Openbaar vervoer aanbesteed

In augustus vorig jaar berichten we hier al over de plannen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Gooi en Vecht streek. Inmiddels is het traject afgerond en zal Connexxion het vervoer de komende jaren gaan regelen. Lees hier het persbericht van de Provincie. Wat wij er van vinden, dat leest u binnenkort.

Lees verder
9 februari 2005

Een nieuwe rotonde bij het mediapark?

Gisteren, 8 februari, was er een informatieavond van de gemeente over de aanleg van een nieuwe rotonde bij het mediapark (Sumatralaan). Opvallend is dat de gebruikte argumenten voor de aanleg van die rotonde op zijn zachtst gezegd nogal vaag zijn. Her oorspronkelijke plan was om de ingang van het mediapark te verplaatsen naar de Witte Kruislaan. Wat moet je dan met een rotonde aan de andere kant, zou je denken. Nou, dat is ook niet zo makkelijk uit te leggen. De gemeente gebruikt argumenten die te maken hebben met de bereikbaarheid van het nieuwe omroepmuseum (beeld en geluid) en het feit dat vrachtwagens van Pro Rail richting Crailo er anders moeilijk langs kunnen. Eerlijk gezegd krijgen wij een beetje de indruk dat het een "cadeautje" is voor TCN (eigenaar van het mediapark) om mee te werken aan het verplaatsen van de hoofdingang naar de Witte Kruislaan. De financiering voor deze zoveelste kostbare verkeersvoorziening wordt gezocht in de 50 miljoen die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor het oplossen van knelpunten in de toevoer van verkeer naar Hilversum. Geld dat voor de oplossing van dit "zogenaamde" knelpunt overigens niet bedoeld is.

Lees verder
4 januari 2005

De NS is een snertbedrijf...

Bovenstaande kop stond boven een advertentie van de NS in de krant van gisteren. De advertentie ging over het feit dat de NS die dag gratis erwtensoep uitdeelde aan reizigers op de grotere stations in Nederland. De NS heeft sinds enige tijd blijkbaar een nieuwe reclame campagne bedacht, nu gratis erwtensoep, een tijdje terug was er gratis speculaas bij de koffie, tijdens de de akties in het najaar was er gratis koffie voor de reizigers en in de herfst kon je ook nog voor een klein bedrag een paraplu huren bij het NS loket.

Lees verder
12 december 2004

Minder treinen voor meer geld!

Vanaf vandaag is de nieuwe dienstregeling van de NS van kracht geworden. Gelijktijdig daarmee gaat er ook een proef van start om een deel van de onderhouds-werkzaamheden overdag uit te voeren. Dat is namelijk een stuk goedkoper dan 's nachts als er geen treinen rijden.

Lees verder
26 augustus 2004

Openbaar vervoer in Hilversum

Eind 2004 zijn er ingrijpende veranderingen te verwachten in met name het busvervoer in Hilversum en omgeving. Vanaf dat moment is de provincie verantwoordelijk voor dat vervoer en die heeft er voor gekozen dat via een openbare aanbesteding te doen. In het kort komt het er op neer dat ook hier het particulier initiatief een nog grote rol krijgt. Marktwerking wordt ook hier als zaligmakend beschouwd.

Lees verder
1 juni 2004

SP betaalt reiziger lokettoeslag terug!

Vandaag heeft de NS de lokettoeslag ingevoerd. Reizigers die een kaartje aan het loket , in plaats van bij de automaat, kopen moeten 50 eurocent extra betalen. De SP beschouwt de invoering van het lokettarief als de zoveelste verslechtering van de dienstverlening in het openbaar vervoer. Uit een eerder onderzoek dat we onder treinreizigers in Hilversum hebben gehouden blijkt dat 93% van de reizigers de invoering van de lokettoeslag niet steunt. 

Lees verder
3 maart 2004

Pak de trein terug!

Een week of drie geleden heeft de SP in het hele land treinreizigers gevraagd naar hun mening over de prijsverhoging, de invoering van het loket tarief, etc. Ook in Hilversum hebben we die enquêtes op de stations afgenomen. 

Lees verder
17 januari 2004

Trein en fiets werken beter dan gedacht!

Deze week verscheen er in de Gooi en Eemlander een artikel waar wij nogal verrast door waren. Het stond onder de kop "Anti-Autoregeling in Hilversum te succesvol" . Hieruit bleek dat de ambtenaren van de gemeente Hilversum graag met de fiets komen, als daar een goede regeling voor bestaat. De gemeente Hilversum heeft sinds geruime tijd zo'n regeling. Ambtenaren die op de fiets komen kunnen tot nu toe op kosten van de gemeente een fiets aanschaffen. Ook zijn er vergoedingen voor ambtenaren die met het openbaar vervoer komen in plaats van met de auto. Omdat veel meer ambtenaren van de regeling gebruik maken als de gemeente had verwacht, wordt nu overwogen om de regeling flink te verslechteren, het wordt te duur. 

Lees verder
17 januari 2004

Extra stops van treinen op Mediapark toch niet zo heel moeilijk?

Een paar dagen na het stadsdebat kwam er nog een verrassing naar voren. TCN (de eigenaar van het mediapark) is in gesprek met de NS om vier in plaats van twee treinen per uur te laten stoppen op station Hilversum Noord. Ze hebben de NS aangeboden om gegarandeerd voor 75.000 EURO kaartjes en abonnementen per jaar aan te schaffen voor werknemers op het mediapark. Volgens TCN heeft de NS positief gereageerd op het voorstel. Eind februari gaat TCN met de regiodirectie van de NS praten om te kijken of ook de laatste problemen overwonnen kunnen worden. We zijn zeer benieuwd wat daar uitkomt. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier