h

Stop gewetenloze handel in schulden - SP komt met manifest

12 juni 2019

Stop gewetenloze handel in schulden - SP komt met manifest

Foto: n.a. / pixabay

De SP presenteert haar eigen ‘Manifest Rondkomen en Kansen’. Doel: in Hilversum de beste en meest onnodige schuldhulpverlening van het land te realiseren.

Directe aanleiding om aan dit manifest te beginnen was een artikel over Maarten in de Gooi en Eemlander. Het manifest komt tot stand na uitvoerige gesprekken met professionals en ervaringsdeskundigen en het doorspitten van vele rapporten. 

De SP heeft ook kennis genomen van het voorstel tot schuldhulpverlening van het college. Met een deel van dat plan kunnen wij goed leven. Zo zijn wij tevreden dat het college de motie ui 2018 van SP en PvdA (die het destijds niet haalde) toch uitvoert. Daardoor wordt niemand toegang tot de schuldhulpverlening ontzegd, wat een zeer belangrijk punt is voor de SP. Helaas wijkt het college op een bepaald aantal punten af van de beleden van de SP.
Die brengen we met het manifest alsnog in.

Indexatie leefgeld
Een van de belangrijke punten dat wij uit onze gesprekken meekregen was het indexeren van leefgeld. Mensen die in een afbetalingstraject zitten, krijgen wekelijks leefgeld om hun boodschappen te doen. Dit leefgeld wordt echter niet geïndexeerd, maar door inflatie of de BTW stijging stijgt de prijs van de boodschappen wel. Het is dus belangrijk dat wij het leefgeld indexeren.

Bewindvoering in eigen beheer en schulden opkopen
De gewetenloze handel in schulden moet stoppen. De SP vindt het verkeerd dat mensen winst maken op de armoede van anderen. Daarom wil ze dat de gemeente de bewindvoering in eigen beheer neemt. Dit heeft als voordeel dat we beter toezicht houden op de kwaliteit van de bewindvoering. Daarnaast moet de gemeente een programma starten om schulden op te kopen. Hierdoor krijgt de gemeente schulden in eigen beheer en kan er beter tot een afbetalingsregeling komen. In Groningen doen ze dit al.

Risicovolle schulden
De SP is tevreden dat het college duurzaam aandacht gaat besteden aan een goed en sterk preventiebeleid. Het probleem ligt echter bij de zorg voor schulden. Het college gaat alleen zorg dragen voor mensen wiens schulden ‘problematisch’ zijn. Dat betekent dat de schuld niet binnen drie jaar kan worden terugbetaald. Echter de groep mensen die ‘risicovolle’ schulden hebben is veel groter. Dit zijn mensen die dreigen hun schuld niet op tijd terug te kunnen betalen. Het ontwikkelen van beleid om voor deze groep zorg te dragen, is van groot belang.

Ondernemers schuldenprobleem
Verder mist de aandacht voor kleine ondernemers en zelfstandigen. Die zijn er bij gebaat dat mensen op tijd hun schulden terugbetalen, maar het
schuldenbeleid focust zich nog te weinig op de hulp voor deze groep. De SP zou graag zien dat het bureau dat de bijstand voor zelfstandigen (BBZ) regelt, het BBZ-loket, wordt omgetoverd tot een ondernemersloket. Bij dit loket zou het MKB en zelfstandigen langs kunnen voor vragen over ondernemen of voor financiële ondersteuning. Zo'n transformatie zou ook het stigma van het BBZ-loket af halen. De SP heeft samen met de PvdA een motie ingediend om de BBZ om te vormen en samen met de VVD, Leefbaar Hilversum en de PvdA een motie om aandacht te vragen voor het MKB en de ondersteuning ervan. Beiden zijn aangenomen.

Rapport
Tenslotte is het zeer opmerkelijk dat in januari 2019 een zeer kritisch rapport over de staat van de schuldhulpverlening in Hilversum niet door het college openbaar is gemaakt. Dat rapport is toen besproken in een beeldvormende sessie, en toont de noodzaak aan om extra te investeren in een sterke en toekomstbestendige schuldhulpverlening. De SP vindt openbaarheid ten goede komt aan een goed geïnformeerd debat en heeft daarom besloten om dit rapport zelf te publiceren (zie link onder). 

U bent hier