h

Over de begroting Hilversum 2022

10 november 2021

Over de begroting Hilversum 2022

Foto: n.a. / pixabay

De integrale tekst van de SP Hilversum e.o. op de Programmabegroting 2022 van de gemeente Hilversum.

Wat de SP graag wil is een gemeente die aandacht geeft aan haar inwoners. Aan de zorg, het welzijn, de buurten. Die participatie serieus neemt. Dat zouden we graag willen. Investeren in onze inwoners.
Maar dit college doet dat met deze begroting weer niet. Wederom is de aandacht vooral bij de grote projecten. Aandacht voor zorg en welzijn is er nauwelijks, behalve als er moet worden afgeknepen.

Sterker nog, van het geld voor de jeugdzorg, zo'n zes miljoen, wordt maar een miljoen echt voor de jeugd ingezet. 5 ton voor een stelpost, 3 ton om de bezuinigingen volgend jaar niet te hoeven uitvoeren, en twee-en-een-halve ton voor de tarieven jeugdverblijf. 
De rest wordt gebruikt on de begroting op te plussen zodat we leuk kunnen pochen dat het zo goed gaat. En de coalitiepartijen grijpen de gelegenheid aan om zichzelf kadootjes toe te delen, alsof het al sinterklaas is. De doelen zijn niet verkeerd, maar het steekt dat dit wel geld is dat uit de jeugdzorg komt.

Het is als een pestkop die op het schoolplein de kleine kinderen hun lunchgeld afpakt en daar zelf snoep van koopt.

We zijn gewoon slecht bezig als we vijf miljoen van de jeugdzorg moeten aftroggelen om onze begroting op orde te krijgen.
Dan begroot je gewoon niet goed. De wethouder financieën maakt er een potje van. 

Kortom, die zes miljoen moet gewoon naar de jeugdzorg. I.i.g. 75% daarvan. 
Daarom het amendement Extra middelen jeugdzorg, dat dat regelt.
en ja, dat betekent dat we met de begroting in de min gaan. 
Maar wiens schuld is dat? Dan moet je gewoon beter begroten!

Los van deze olifant in de porceleinwinkel hebben we nog een paar andere zaken:

We hebben al eens met de burgemeester van gedachte gewisseld over het sekswerk. De focus ligt nu erg op de aanpak van illegale mensenhandel. Dat moet natuurlijk aangepakt worden. Maar er zijn ook mensen voor wie sekswerk gewoon werk is. We horen graag hoe de burgemeester concrete maatregelen wil treffen om het sekswerk te decriminaliseren. Wellicht kan dat in de uitwerking van het integraal veiligheidsplan.

De burgemeester was positief over het koffieshopkeurmerk. Een evaluatie is toegezegd. Daar zijn we blij mee. we hebben nog wel een suggestie. Het Trimbosinstituut heeft een cursus 'goed gastheerschap in koffieshops'. In kader v handhaving en preventie kunnen we dat wellicht toevoegen aan het keurmerk. En evt ook de cursus goed gastheerschap in smartshops, ook al hebben we die (nog) niet.

Wethouder Kuijpers heeft toegezegd samen met de SP een beeldvormend blok zorg en economie te gaan organisren. 
Daar zien we er naar uit. Trek de agenda maar vast!

Dan hebben we vier moties te bespreken:

Motie: Uitvoeringspraktijk hulpmiddelen merkbaar beter
Teken de twee convenanten waarmee de toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een beperking verbeterd. Het hele land doet het. Dus wat ons betreft Hilversum ook. 

Motie: Verduurzamen voor iedereen.
Verduurzamen moeten we samen doen. De huidige regelingen voldoen echter niet om iedereen in staat te krijgen mee te doen. Zorg daarom voor een regeling waarmee de minima mee kunnen in de verduurzaming.

Motie: Zicht op ambtelijke capaciteit
Deze hebben we eerder ingediend. Maar het is nodig het nogmaals te doen omdat onze ambtenaren op hun tandvlees lopen.
We hebben als raad inzicht nodig om te bepalen of onze ambities te verwezenlijken zijn. Vandaar het verzoek om periodieke updates over de ambtelijke capaciteit.

En dan de Voor Nix met de bus motie die eerder unaniem is aangenomen. Deze is nog niet uitgevoerd. We horen graag wanneer dat wel gebeurd.

En tenslotte: we zijn tégen de hondenbelasting.

 

Reactie toevoegen

U bent hier