h

Duurzamer: samen met inwoners!

11 september 2019

Duurzamer: samen met inwoners!

Foto: - / Pixabay

De overheid zet de komende jaren in op een duurzamer samenleving. We moeten van het gas af, overstappen op duurzame bronnen, en zuiniger omgaan met energie. Ook het Gooi doet hieraan mee. Er wordt, samen met o.a. Amsterdam, gewerkt aan een plan voor de overstap. Daarvoor is nu een ‘startnotitie’ geschreven.

De SP vindt dat samenwerken met bewoners daarbij centraal staan. Het huidige voorstel beloofd o.a. :

 “De bewoners en bedrijven in de regio’s worden niet alleen betrokken bij de strategie, maar krijgen ook veel zeggenschap over de projecten en opwekinstallaties.

En:  “'top down' en 'bottom-up' gaan hand in hand.

Dat klinkt mooi, maar in de uitwerking van de startnotitie komen inwoners vooralsnog niet voor. Ze worden nergens meer genoemd. Dat moet straks anders. Inwoners moeten een rol krijgen in het proces. Risico is anders dat we gaan wachten op de landelijke publiekscampagne. En dan krijg je het als inwoners alsnog pas achteraf te horen.

Naast het betrekken van inwoners bij het bedenken van oplossingen heeft de SP nog wel een paar punten:

  1. De kosten voor de transitie moeten naar draagkracht worden verdeeld.
  2. We moeten waken voor al te experimentele projecten. Veel nieuwe ideeën, zoals waterstofopwekking of aardwarmte, staan nog in de kinderschoenen. Er zijn nog aardig wat problemen. Voor aardwarmtewinning moet je boren door grondlagen waar drinkwater zit, en afwateringsmogelijkheden moeten niet in het geding komen door experimentele energiewinning. We moeten pas aan die vormen beginnen nadat effecten zijn onderzocht. We zijn als regio kwetsbaar, en het is wijs in eerste instantie te blijven bij bewezen ideeën.
  3. De startnotitie zet alleen in op het opwekken van duurzame energie. Er moet echter ook sterk worden ingezet op minder energiegebruik en duurzamer leven. We moeten mensen durven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Sancties of andere middelen om te stimuleren zijn daarin een optie.
  4. Economische belangen moeten geen rem zijn op de energietransitie. De transitie biedt economische kansen, maar winstmaximalisatie moet geen doel zijn.
  5. De natuur moet niet de dupe worden van te ambitieuze projecten. De afspraken die we hebben over het bouwen buiten de gemeentegrenzen moeten ook als basis gelden voor het plaatsen van alternatieve energieopwekkers (windmolens/zonnepaneelparken). Voor energie uit water of aardwarmte moet worden samengewerkt met de waterschappen.

De meeste van deze wensen komen gelukkig ook – in meer of mindere mate - terug in de startnotitie. Het is wel zaak de vinger aan de pols te houden. Ervaringen tot nu toe tonen aan dat met name bij de participatie met inwoners de overheid nog behoorlijk wat heeft te leren.

U bent hier