h

Inzet: wonen op het Arenapark

3 april 2019

Inzet: wonen op het Arenapark

De SP ziet kansen: Ga voor woon-werken op het Areanapark. Maak (meer) woningbouw mogelijk, verbeter de voorzieningen, en stop de emissie van de biomassacentrale.  

Nu Nike in Hilversum blijft, gaat de gemeente weer bezig met de ontwikkeling van het Arenapark. De plannen zijn groots: De verkeersinrichting wordt verbeterd, er moet een hotel komen (voor o.a. de werknemers van Nike), de parkeerplekken worden aangepakt en er komt nog meer een focus op sport. Het meest ambitieuze plan is om het perron van Station Sportpark te verplaatsen naar het park. 

De SP Hilversum zal zelf een aantal zaken inbrengen als de uitgangspunten voor het plan worden besproken.

De belangrijkste: De SP wil (meer) woningen op het park. We hebben een groot tekort aan woningen, en het park biedt daar nu een lans voor. Met het verplaatsen van het stationsperron wordt de verkeersveiligheid wel groter, maar s ’avonds door een verlaten bedrijventerrein lopen is erg onprettig. Met woningbouw in de buurt neemt de sociale veiligheid toe. Nike ziet het idee wel zitten.

Er zijn klachten over de biomassacentrale bij het park. Deze stoot bij optimale werking alleen condens uit, maar kan soms zorgen voor stankoverlast. Niet best voor een plek waar je in de buitenlucht sport. Niet duidelijk is of er ook andere stoffen worden uitgestoten als de verbranding niet optimaal is.  Daar moet dus iets aan gedaan worden. Als stank niet te vermijden is kan de centrale daar niet blijven.

Jongeren voerden eerder actie voor een skatepark. Een mooi burgerinitiatief dat helaas nog nergens toe heeft geleid. Wij willen Nike vragen een indoor skatepark te ontwikkelen. De skatescene is interessant, ook nationaal, en een skatepark kan internationale evenementen trekken.

Voor de SP is wonen een maak- of breekpunt op dit onderwerp. De mogelijkheden zijn er – het ligt nu puur aan de politieke wil. Als de gemeente die kans laat liggen, gaat de SP niet akkoord met de uitgangspunten.

U bent hier