h

Geen weg over de hei!

31 maart 2004

Geen weg over de hei!

De gemeente Hilversum heeft inmiddels besloten dat er een weg naar het mediapark moet komen. De gemeente concludeert onder ander op basis van het stadsdebat dat er geen aantasting van beschermd natuurgebied mag plaatsvinden. Het college vindt echter ook dat de bereikbaarheid van het mediapark verbeterd moet worden. Ze zijn er van overtuigd dat daar het aanleggen van een weg noodzakelijk voor is. Het college kiest er voor om het aanleggen van die weg te laten samenvallen met de plannen voor stadsvernieuwing in Hilversum Noord, met name rond de Erfgooiersstraat. Het komende jaar wil ze onderzoeken hoe dat het beste kan. De aanbevelingen van Hillen rond vervoersmanagement en maatregelen om het openbaar vervoer te verbeteren neemt het college met wat aanpassingen over. 

 

De vertaling in gewoon Nederlands van dat besluit is dat het college vindt dat er een weg (verdiept, als een holle dijk, of wat dan ook) kan worden aangelegd bij de Erfgooiersstraat en dat de woningen daar gesloopt kunnen worden. 

De zorg van de gemeente voor de natuur kent overigens ook zijn grenzen. Volgens hen  is het leggen van asfalt over het Westerveld geen probleem want dat is weliswaar een natuurgebied, maar valt niet onder de natuurbeschermingswet. 

De gemeente beschouwt de groei van het autoverkeer als een gegeven. Ze denkt dat ze daar geen invloed op heeft, welk besluit je ook neemt. Wij denken dat je wel degelijk invloed hebt op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Als je beter OV realiseert gaan er meer mensen met het OV, als je een weg aanlegt, dan gaan er meer mensen met de auto. Dat lijkt ons eerlijk gezegd redelijk logisch. Ook het blad "Binnenlands Bestuur", een vakblad voor wethouders en bestuurders bij de overheid, komt tot die conclusie. (lees hier)

Verder lijkt het er een beetje op dat de gemeente zich door een zak geld heeft laten verleiden om juist NU een besluit te nemen over een weg waar (volgens diezelfde gemeente) niet eerder als ergens in 2008 mee wordt begonnen. Voorlopig houden wij vast aan de argumenten die we al eerder kenbaar hebben gemaakt. Die weg kost veel geld en lost maar een klein deel van het verkeersprobleem van Hilversum op. Wij denken dat als de gemeente meer tijd en moeite stopt in verbetering van met name het treinverkeer naar Hilversum Noord, daar een flinke afname van autoverkeer tegenover staat. De SP Hilversum heeft als reactie op het plan Hillen onder ander gezegd dat het wel een erg grote aanslag doet op de leefomgeving van de bewoners in Hilversum Noord. Sloop van de huizen waar die mensen in wonen beschouwen wij niet als een oplossing voor dat probleem. 

Ook de SP Amsterdam bemoeit zich inmiddels met de zaak en heeft het college van B&W van Amsterdam schriftelijke vragen gesteld over de plannen van Hilversum met het door de gemeente Amsterdam aan Hilversum verkochte Westerveld. 

 Nog meer info: www.geenheiweg.nl

U bent hier