h

Geen weg over de hei!

10 februari 2004

Geen weg over de hei!

Vanavond heeft het college haar standpunt over de door Hans Hillen voorgestelde weg over de hei kenbaar gemaakt. Dat besluit zal nu worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kort komt het er op neer dat de weg over de hei volgens het college onvoldoende steun van de bevolking heeft. 

Het college concludeert onder ander op basis van het stadsdebat dat er geen aantasting van beschermd natuurgebied mag plaatsvinden. Het college vindt echter ook dat de bereikbaarheid van het mediapark verbeterd moet worden. Ze zijn er van overtuigd dat daar het aanleggen van een weg noodzakelijk voor is. Het college kiest er voor om het aanleggen van die weg te laten samenvallen met de plannen voor stadsvernieuwing in Hilversum Noord, met name rond de Erfgooiersstraat. Het komende jaar wil ze onderzoeken hoe dat het beste kan. De aanbevelingen van Hillen rond vervoersmanagement en maatregelen om het openbaar vervoer te verbeteren neemt het college met wat aanpassingen over. 

De vertaling in gewoon Nederlands van dat besluit is dat het college vindt dat er een weg (verdiept, als een holle dijk, of wat dan ook) kan worden aangelegd bij de Erfgooiersstraat en dat de woningen daar gesloopt kunnen worden. 

In de toelichting vanavond viel ons op dat het college een wig probeert te drijven tussen de mensen die de hei willen laten voor wat die is en de bewoners van de Erfgooiersstraat. De wethouders lieten merken dat je nou eenmaal moet kiezen, of over de hei, of over de huizen. Alsof er niet meer keuzes zijn! De zorg van het college over de natuur kent overigens ook zijn grenzen. In de ogen van het college is het leggen van asfalt over het Westerveld geen probleem want dat is geen beschermd natuurgebied. 

Het college beschouwt de groei van het autoverkeer als een gegeven. Ze denkt dat ze daar geen invloed op heeft, welk besluit je ook neemt. 

De komende week zal de SP Hilversum samen met haar leden haar standpunt over deze nieuwe variant uitwerken. Vooralsnog denken wij dat je wel degelijk invloed hebt op de manier waarop mensen zich verplaatsen. Als je beter OV realiseert gaan er meer mensen met het OV, als je een weg aanlegt, dan gaan er meer mensen met de auto. Dat lijkt ons eerlijk gezegd redelijk logisch. 

Verder lijkt het er een beetje op dat het college zich door een zak geld heeft laten verleiden om juist NU een besluit te nemen over een weg waar (volgens datzelfde college) niet eerder als ergens in 2008 mee wrdt begonnen. Voorlopig houden wij vast aan de argumenten die we al eerder kenbaar hebben gemaakt. Die weg kost veel geld en lost maar een klein deel van het verkeersprobleem van Hilversum op. Wij denken dat als de gemeente meer tijd en moeite stopt in verbetering van met name het treinverkeer naar Hilversum Noord, daar een flinke afname van autoverkeer tegenover staat. De SP Hilversum heeft als reactie op het plan Hillen onder ander gezegd dat het wel een erg grote aanslag doet op de leefomgeving van de bewoners in Hilversum Noord. Sloop van de huizen waar die mensen in wonen beschouwen wij niet als een oplossing voor dat probleem. 

Op donderdag 18 februari zullen we samen met een aantal van onze leden ons standpunt verder uitwerken. Wil je ook komen? Stuur even een mailtje en je krijgt de adresgegevens voor deze bijeenkomst! 

Lees hier ons standpunt 

En hier nog meer info: www.geenheiweg.nl

U bent hier