h

Maakt u zich geen zorgen

18 februari 2008

Maakt u zich geen zorgen

Begin vorig jaar heeft de SP Hilversum schriftelijke vragen gesteld over het gemeentelijke klimaatbeleid (Lees hier) De gemeente had in het kader van een bezuinigingsronde in 2004 het klimaatbeleid stopgezet, met als risico dat een aantal subsidies van het ministerie van VROM terugbetaald zouden moeten worden.

De gemeente had namelijk een flinke bijdrage van het ministerie gekregen als ondersteuning voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat kan bijvoorbeeld door de inkoop van groene stroom, gebruik van spaarlampen of LED-verlichting, de aanschaf van zuinige apparaten en auto's. Dat zijn natuurlijk goede investeringen voor de toekomst, dat moeten zelfs de sceptici toegeven nu de olieprijzen alleen nog maar lijken te stijgen.

Echter, doordat de gemeente in 2004 gestopt is met het klimaatbeleid, konden we verwachten dat we het geld natuurlijk een keer moesten terugbetalen. Daar hebben we vorig jaar dus naar gevraagd. Het college antwoordde dat alles was afgerond. Er was inmiddels een klein gedeelte terugbetaald en de SP moest zich vooral geen zorgen maken. Achteraf gezien waren onze zorgen blijkbaar terecht. In een besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van januari 2008 staat namelijk dat we meer dan 137.000 euro terug moeten betalen. We hebben het college nu via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

Het is natuurlijk doodzonde dat Hilversum nu nog steeds geld terug moet betalen, zeker nu de gemeente inmiddels tot inkeer is gekomen en vindt dat ze eigenlijk nooit had moeten stoppen met het voeren van een actief klimaatbeleid.
We verwachten dat we met deze vragen een goed overzicht krijgen van wat er nou fout is gegaan en hopen dat college en raad hier een wijze les uit kunnen trekken: Duurzaamheid duurt het langst! 

 Lees de vragen

U bent hier