h

Plastic inzameling

11 mei 2010

Plastic inzameling

Sinds 1 januari zijn gemeentes verplicht om plastic afval gescheiden in te zamelen. In Hilversum is in eerste instantie gekozen voor een systeem met plastic zakken waarin inwoners hun plastic afval apart kunnen houden. Eens per maand worden die zakken huis-aan-huis opgehaald. Sinds april zijn daar grote afvalcon- tainers op centrale plekken in Hilversum bij gekomen.

Klachten
Er bereiken ons al sinds januari veel klachten over het systeem. Zo worden de zakken vaak niet op de afgesproken dag, of soms zelfs helemaal niet, opgehaald. Veel mensen hebben ook gewoon niet voldoende ruimte om één of meer zakken een maand te bewaren. Zeker niet als je bedenkt dat we ook al GFT en papier apart moeten houden. Een volle zak naar de container brengen kan ook niet, de opening is daar niet groot genoeg voor. Ze zijn blijkbaar bedoeld voor los plastic afval. Alsof je je vuile yoghurtbekertje mee gaat nemen naar het winkelcentrum. 

Rommel
De losse zakken zwerven nu soms een week over straat en op steeds meer plekken in Hilversum komen één of meer van die enorme containers te staan. Al met al veroorzaakt het een enorme rommel op straat en steeds minder Hilversummers zijn bereid om afval apart te houden waarvan je niet weet of en op welk moment het wordt opgehaald 

Minder afval produceren
We moeten met z'n allen iets doen aan de grote berg afval, dat staat wat de SP betreft wel vast. De meest duurzame oplossing is natuurlijk zorgen dat er geen afval ontstaat. Daarvoor zijn betere afspraken met producenten noodzakelijk. Maar goed, daar kan Hilversum nauwelijks iets in betekenen. We kunnen echter wel iets doen om een efficiëntere en prettigere manier van inzamelen te regelen. Want dit systeem werkt gewoon niet goed genoeg. 

Onder de grond
De SP heeft het college vandaag schriftelijke vragen gesteld over de manier van inzamelen, de rommel die het oplevert en de klachtenafhandeling. Verder vragen we het college ook of die grote plastic containers niet gewoon onder de grond kunnen. 

 Lees de vragen aan het college

U bent hier