h

Onkruidbestrijding

8 februari 2008

Onkruidbestrijding

Afgelopen week verschenen in de media berichten dat het gifgebruik voor onkruidbestrijding de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Omdat onkruidbestrijding door de gemeente wordt uitgevoerd, is dit een reden voor de SP Hilversum om naar het gifgebruik van onze eigen gemeente te kijken.

Gifvrij onkruidbeheer?
De meest recente informatie die bij ons bekend is, is dat er in elk geval terughoudend wordt omgegaan met gif op klinkerwegen en voetpaden, wat natuurlijk heel goed is, maar daar blijft het helaas niet bij. De tekst op de gemeentelijke website met als kop `Gifvrij onkruidbeheer´ is wat dat betreft dus een beetje misleidend. De gemeente Hilversum gebruikt in de meeste andere gevallen nog wel het chemisch bestrijdingsmiddel glyfosaat, bijvoorbeeld langs afscheidingsmuren, op trottoirs en langs trottoirbanden. Van dit bestrijdingsmiddel is bekend dat bijvoorbeeld het afbraakproduct (Ampa) langdurig in het milieu (o.a. grondwater) aanwezig blijft en nadelige effecten heeft voor bijvoorbeeld drinkwatervoorziening. Daarom mag het bijvoorbeeld al niet meer gebruikt worden langs slootkanten.

Alternatieven
Er zijn al jaren alternatieven beschikbaar zoals het gebruik van stoom of biologisch afbreekbare middelen op basis van natuurlijke vetzuren. Veel gemeenten doen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de ban, zoals bijvoorbeeld de gemeente Zoetermeer, die als koploper gezien wordt in het gifvrij bestrijden van onkruid. Toevallig! Kwam namelijk een van onze wethouders daar niet vandaan? Zou dit niet een ultieme kans zijn om die praktijkervaringen ook in Hilversum toe te passen?

Schriftelijke vragen
Het leek ons dus goed om het eens over de onkruidbestrijding te hebben, en daarom hebben we dus ook schriftelijke vragen gesteld om een goed inzicht te krijgen in de huidige situatie. Met natuurlijk als doel om in de toekomst beter om te gaan met het milieu en toch óók de overlast van onkruid te blijven beperken. 

 Lees de vragen

U bent hier