h

Pinetum Blijdenstein gratis

27 juni 2008

Pinetum Blijdenstein gratis

Hilversum is een stad van bomen. Bijna iedere straat in Hilversum kent zijn eigen bomensoort. En zo hoort het natuurlijk ook in een stad die zich inspant om dit jaar de groenste stad van Nederland te worden. Hilversum beschikt ook over een prachtige tuin met een uitzonderlijke collectie van onder andere coniferen. Zo uitzonderlijk, dat ze als één van de belangrijkste in de wereld wordt gezien. Ook vele rhododendrons zijn er te vinden. Dit zogenaamde “Pinetum” ligt aan de van der Lindenlaan in Hilversum.

Dat Pinetum heeft het lastig. Er is een tijd veel gedoe geweest over het personeelsbeleid en dat heeft ook z’n weerslag gehad op de vrijwilligers. Dat lijkt langzamerhand weer beter te gaan.
Het Pinetum is een zelfstandige tuin en de gemeente geeft ze geen subsidie. En dat merken ze daar bij het Pinetum. Ze hebben al jaren verlies. Er is nu een nieuw beleidsplan met veel plannen en kansen. Zo gaan ze zich nog meer richten op educatie en jongeren en ze willen maatregelen nemen om de duurzaamheid van de tuin te vergroten. Een nieuw bezoekerscentrum hoort ook bij die nieuwe toekomst. Maar ja, daarmee is het financiële probleem nog niet opgelost. Dat was voor de SP reden om eens te kijken of wij daar bij konden helpen. Dat hebben we gedaan door samen met de VVD een motie in te dienen met het verzoek aan het college om het Pinetum een subsidie toe te kennen. Wethouder Rensen, die het subsidieverzoek eerder had afgewezen, was zo onder de indruk van dit gezamenlijk optreden van de linker en rechtervleugel van de Hilversumse raad dat hij toezegde dat te doen. Hij komt daarom na de zomer met een voorstel naar de raad. 

Gratis toegang
Bij een eerder subsidieverzoek voor Museum Hilversum is op verzoek van de SP en VVD ook al geregeld dat daar dan de toegang op woensdag gratis zou zijn. Als de gemeente subsidie geeft, dan moeten tenslotte ook de Hilversummers, en zeker die met wat minder geld, daar wat aan hebben. Dat verzoek hebben we in deze motie dan ook opgenomen. Wethouder Rensen zal een gratis dag onderdeel van de subsidie verstrekking aan het Pinetum maken. Zo is dankzij de VVD en de SP niet alleen het Pinetum geholpen, maar is er ook weer een prachtige attractie één dag in de week gratis toegankelijk. Voor wat hoort wat tenslotte.

U bent hier