h

Duurzaam en gifvrij?

26 oktober 2008

Duurzaam en gifvrij?

Vorige week werd in het raadhuis gesproken over het duurzaamheidsplan. De wethouder had van onder andere de SP een opdracht gekregen om werk te gaan maken van "duurzaamheid" (lees hier enhier). Eerder dit jaar vroegen wij ook nog eens om kritisch te gaan kijken naar het chemisch gifgebruik van de gemeente Hilversum. Maar wat moet de gemeente nu met zoiets als duurzaamheid aanvangen?

Besparingen, besparingen!
De gemeente kan enorme winsten behalen met het duurzaamheidsbeleid. Want wat zijn niet de enorme stookkosten (gas en elektriciteit) voor gemeentelijk gebouwen en scholen? Als deze kosten voor een huishouden nu al met meer dan €100,= per jaar stijgen, wat zal dat wel niet zijn voor grote gebouwen? De SP heeft in haar verkiezingsprogramma niet voor niets gezegd dat er meer aan energiebesparing gedaan moet worden bij deze gebouwen. En dat gaat gebeuren! En naast de positieve gevolgen voor het klimaat scheelt dat dus simpelweg in de portemonnee van Hilversum.
Wat de SP nog een beetje mist in het duurzaamheidsbeleid zijn maatregelen voor sociale woningbouw; maar ook daar wordt, dankzij samenwerking met woningbouwcorporaties en het Rijk, aan gewerkt. We houden het in de gaten of hier ook daadwerkelijk iets van terecht komt! 

Groenste gemeente?
Blij verrast was de SP ook met de toezegging van wethouder Roerig om te streven naar een gifvrije onkruidbestrijding. In het duur- zaamheidsplan stond nog opge- nomen dat we "simpeltjes" pro- beren om niet teveel gif te ge- bruiken. Maar naar aanleiding van onze vragen ging de wethouder veel verder in zijn uitspraken dan wat er in de nota stond: Zijn ambitie is om te komen tot een gifvrije onkruidbestrijding en de wethouder wil zelfs financieringsvoorstellen gaan doen als het extra geld kost. 
Het gebruik van chemisch gif door de gemeente was trouwens één van de redenen dat Hilversum afgelopen maand niet de groenste gemeente van Nederland is geworden. 

Duurzaamheid in de steigers
Het duurzaamheidsplan wordt nu in uitvoering gebracht. Verschillende energiebesparingsplannen worden opgezet, en verschillende maatregelen worden opgezet om het bedrijfsleven extra aan te moedigen en ook wordt gewerkt aan de regierol van de gemeente om het bedrijfsleven te kunnen ondersteunen. Er wordt extra aandacht geschonken aan duurzaam bouwen enduurzaam inkopen.
Sommige politieke partijen kwamen niet verder dan voorstellen als "Het uitschakelen van de stoplichten in Hilversum". Gelukkig wil het overgrote deel van de raad wel dat we verder gaan. Dit in tegenstelling tot de mening van de raad enkele jaren geleden, toen werd nog besloten om te stoppen met klimaatbeleid. Dit was één van de redenen dat de gemeente €212.000 moestterugbetalen aan subsidies die niet waren gebruikt voor energiebesparing. Dat zoiets nog eens zal gaan gebeuren willen we nu voorkomen door ook de raad bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid te blijven betrekken. Als dit plan straks enige tijd in uitvoering is, ligt het voornemen klaar om verder te gaan kijken, dan zullen we zien of een klimaatneutrale gemeente mogelijk is, een gemeente die onafhankelijk is van bijvoorbeeld olie. Nu gaan we van Hilversum in ieder geval een nog meer duurzame, leefbare en groene gemeente maken!

U bent hier