h

UMTS in De Meent

16 februari 2010

UMTS in De Meent

Er is onrust ontstaan in de Hilversumse Meent vanwege een aanvraag voor de bouw van een hoge zendmast naast de Sportzaal De Meent in het gelijknamige winkelcentrum. Buurtbewoners hebben zich gebundeld in een belangengroep HMS (Hilversumse Meent Stralingsvrij). De belangengroep vindt het zeer onwenselijk dat de mast in de nabijheid van scholen in de Meent (Sterrenwachter, Ichtus, Gooise Daltonschool en kinderopvang De Bijenkolonie) wordt geplaatst.

Standpunt SP
De SP Hilversum heeft als standpunt dat vanwege de onzekerheid over de schadelijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische straling het beter is voorzichtig te zijn met toepassing ervan. Wij vinden dat de plaatsing van zendmasten vermeden dient te worden op kwetsbare plaatsen als scholen, zorginstellingen en plekken waar veel mensen langdurig aanwezig zijn. En in De Meent zijn best andere plekken te vinden waar de mast wel kan. Want dat die nodig is, dat staat wel vast wat ons betreft. 

Vragen aan de wethouder
Daarom hebben we contact gehad met de belangengroep en namens hen afgelopen 3 februari vragen gesteld aan wethouder Roerig van milieu. 

We stelden de volgende vragen

Bent u bereid om, in overleg met de telecomprovider,de UMTS mast op een andere ( niet kwetsbare!) plaats neer te zetten? Zo nee, wat is dan hiervoor uw motivatie en bent u bereid om met de belangengroep UMTS in gesprek te gaan?

Wethouder Roerig gaf aan dat het de bedoeling is dat de Telecomprovider met de buurtbewoners in gesprek gaat over de locatie van de zendmast. Met zowel de voorstanders als de tegenstanders moet gesproken worden en alle belangen moeten gewogen worden. 

19 maart informatieavond
Aanstaande 19 maart is die informatieavond (wijkcentrum De Meent) en we zullen aanwezig zijn om te horen of de wederzijdse belangen inderdaad meegewogen worden. Wij roepen ook alle betrokken buurtbewoners op om op die avond aanwezig te zijn.

U bent hier