h

Afval

Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt.  De SP ziet een grote verantwoordelijkheid bij de industrie om minder plastic verpakkingen te produceren, maar op gemeentelijk niveau zijn er weinig mogelijkheden tot afdwingen. We kunnen lokaal wel inzetten op meer bewustwording. We moeten inwoners stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden en minder plastic te kopen. Bronscheiden van PMD helpt daar momenteel bij. We moeten uiteindelijk toe naar de meest effectieve manier om afval te scheiden en afval te beperken. Dat kan ook nascheiding zijn.

U bent hier