h

Duurzaamheid

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in 2020, en heel Hilversum in 2030. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. De SP wil de gemeente laten aansluiten bij de GreenDeal Zero Emissie (stadskernen emissievrij en geluid te beperken)

Toon ambitie. en beperk de lokale bouwregels die duurzaam bouwen belemmeren.  

Waar mogelijk moet de gemeente het verduurzamen van woningen ondersteunen,  bijvoorbeeld door middel van stimuleringsregelingen en subsidies. Daarbij gaat het niet alleen om geld voor de grote corporaties of bedrijven. Ook individuele inwoners hebben ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het herinrichten van de woning bij het overschakelen naar een gasloze omgeving.

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Als mogelijk faciliteert en of co-financiert de gemeente het aanleggen van oplaadpunten.

De SP is voor het instellen van milieuzones in combinatie met een pakketmaatregelen dat luchtvervuiling tegengaat. 

U bent hier