h

Duurzaamheid

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in voorop. We streven naar gasloos in 2040, maar dit moet wel betaalbaar en uitvoerbaar zijn. We houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten en zetten vooral ook in op energiebesparing. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. 

Toon ambitie en beperk de lokale bouwregels die duurzaam bouwen belemmeren. Stimuleer de inzet van zonnepanelen en verruim daarvoor de welstandsregels. Zonnepanelen moeten wel op een goede en brandveilige manier worden geïnstalleerd.

Waar mogelijk moet de gemeente het verduurzamen van woningen ondersteunen,  bijvoorbeeld door middel van stimuleringsregelingen en subsidies. Daarbij gaat het niet alleen om geld voor de grote corporaties of bedrijven. Ook individuele inwoners hebben ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het herinrichten van de woning bij het overschakelen naar een gasloze omgeving. Ook de minima moeten mee kunnen doen. 

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Als mogelijk faciliteert en of co-financiert de gemeente het aanleggen van oplaadpunten.

De SP is voor het instellen van milieuzones in combinatie met een pakketmaatregelen dat luchtvervuiling tegengaat. 

U bent hier