h

Hernieuwbare energie

Gemeente werkt samen met inwoners, (woningbouw) organisaties, bedrijfsleven en deskundigen om meer zonneenergie op te wekken. Voor het plaatsen van zonnecellen en het zuinig omgaan met energie is een duurzaamheidsfonds beschikbaar.

U bent hier