h

WONEN & BOUWEN

19 februari 2006

Houd huren betaalbaar!

Deze maand ontving iedere inwoner van Hilversum de woonlastennota over 2006. Voor het eerst is er geen WOZ(onroerend zaakbelasting)-beschikking voor gebruikers van de woning. Mooi, lijkt het. Er zit een addertje onder het gras: Minister Dekker.

Lees verder
30 oktober 2005

Verdeel en heers in de Elektrobuurt

In de Gooi en Eemlander van 19 oktober stond een stukje over de voorgenomen sloop van de Elektrobuurt. De directeur van Gooi en Omstreken zegt daarin dat hij van verzet weinig merkt. Tot op dit moment heeft hij nog geen tijd gehad om met bewoners of bewonersgroepen te praten. Hij constateert echter wel dat er in de buurt verschillend gedacht wordt over de plannen. Ja, nogal wiedes!

Lees verder
29 september 2005

Slopen? Bezopen?

Afgelopen weken heeft woningcorporatie Gooi en Omstreken de bewoners van de Elektrobuurt flink aan het schrikken gemaakt met het de mededeling dat hun huizen gesloopt gaan worden en dat er nieuwbouw voor in de plaats gaat komen. De SP Hilversum is de afgelopen dagen op bezoek geweest in de buurt en heeft met verschillende bewoners gesproken. Daarbij werd duidelijk dat mensen natuurlijk allerlei verschillende belangen hebben. Sommige hebben niet zo'n probleem met verhuizen, anderen willen absoluut hun huis niet uit.

Lees verder
12 juli 2005

Het wordt druk op de Minckelerstraat

Een week of twee gelden heeft de gemeente het ontwerp bestemmingsplan voor Nieuw Anna's Hoeve openbaar gemaakt. De eerste versie van dat plan werd afgelopen januari in een informatie- en inspraakavond behandeld. Opvallend is dat, met uitzondering van wat kleine aanpassingen, geen enkele reactie van die avond tot wijzigingen van de plannen heeft geleid.

Lees verder
13 april 2005

Plan Anna's Hoeve : Wie bedoelt wat?

Naar aanleiding van de TV uitzending in februari waar de Hilversumse SP in discussie was met de PvdA over Plan Anna's Hoeve, hebben we veel reacties gehad. Eén daarvan was van de Vereniging tot behoud van Anna's Hoeve. Op hun website reageerde die club nogal boos op mijn uitlatingen over hun opstelling. Dat heeft weer tot enig mailverkeer tussen hen en mij geleid. Een paar weken terug verscheen vervolgens de Anna's Hoeve Koerier waarin ze hetzelfde stukje (van de website) hebben afgedrukt. Als naschrift stond er bij dat ik ze had laten weten dat ik het zo niet bedoeld had. Ik heb er niet zo veel behoefte aan om hier nou een uitgebreide discussie te voeren over wat ik wel en niet bedoel, maar dit is me toch wat al te kort door de bocht.

Lees verder
22 januari 2005

Plan Anna's Hoeve

Afgelopen donderdagavond was er een informatie- en inspraakavond over de plannen van de gemeente voor de bebouwing van het oude RWZI terrein bij Anna's Hoeve. De avond was weliswaar druk bezocht, maar het betrof voornamelijk mensen uit organisaties die bij het tot stand komen van het plan waren betrokken. Het gebied zelf is ernstig vervuil; de grond en de waterpartijen zullen daarom gesaneerd worden. Dat kost geld. Veel geld. De bedoeling is nu om het benodigde geld onder andere bij elkaar te krijgen door woningen in het gebied te bouwen. Er waren veel prachtige plaatjes te zien over hoe mooi het allemaal wel niet ging worden. De bedoeling is om, behalve een nieuwe een kleinere rioolwaterzuivering, zo'n 600 tot 700 woningen te bouwen in het gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier