h

WONEN & BOUWEN

20 juni 2011

Urgentie voor doorstarters - 2

Half mei nam de gemeenteraad een amendement aan om mensen in de tijdelijke opvang voor het eerst recht op urgentie voor een huurhuis te geven. Daar kunt u hier meer over lezen. 
Eindelijk zouden mensen, die tijdelijk in een crisis/noodopvang of in een Blijf van mijn Lijf-huis verblijven en hun huis hebben moeten opgeven, na hun behandeling recht krijgen op een urgentievergunning. De PvdA-wethouder en de PvdA-fractie waren er tegen, maar de D66-fractie stemde voor! Na jaren was er goed nieuws voor mensen die noodgedwongen in de Vluchtheuvel/Cocon of het Blijf van mijn Lijf-huis verblijven en klaar zijn met behandeling; de zogenaamde doorstarters.

Lees verder
18 juni 2011

Zoek de huurwoning - 2

Na de zoektocht naar een sociale huurwoning, zie het stukje van 14 april bleven we de vraag krijgen waarom de huurhuizen niet meer in de Woonbode staan. Het college leek ook niet bereid om iets om iets te ondernemen. 'Iedereen moet tegenwoordig toch internet hebben', werd opgemerkt. Dat is dus echt niet waar. In de Gooi en Eembode was sinds 20 april ook al niet meer te zien waar de sociale huurwoningen dan wel waren te vinden. Er was duidelijk meer actie nodig. Het liefst wilde we alles weer terug in de Woonbode. Maar al snel bleek, tijdens een rondje telefoneren, dat dat niet zal lukken.

Lees verder
18 mei 2011

Eindelijk urgentie voor doorstarters

In de raad hebben we onlangs het nieuwe woonruimteverdeelsysteem besproken. Op de avond van 11 mei stond dit op de agenda voor Het Besluit. Laten we even voorop stellen, dat een nieuw verdelingssysteem niet leidt tot minder woningnood; dat kan alleen door meer sociale huurwoningen te bouwen en ze niet te verkopen. Het is wel van belang de schaarse woningen die er nu zijn netjes te verdelen. In de stukken kwamen veel doelgroepen voorbij: starters, doorstromers, vestigers, jongeren, ouderen. En voor deze doelgroepen is er goed nagedacht. Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem zit voor hen goed in elkaar.

Lees verder
11 mei 2011

Schaarse woningen beter verdeeld

Laten we beginnen met onze hoofdboodschap: een beter verdeelsysteem lost de woningnood in Hilversum niet op. De woningnood is hoog: er staan 25.000 mensen ingeschreven, het aantal aangeboden sociale huurwoningen neemt elk kwartaal af en er reageren soms wel 1000 mensen op 1 woning. Er worden elk jaar meer urgentieverklaringen afgegeven. Op dit moment gaat al 20% van de aangeboden woningen naar urgenten. Een belangrijke reden voor deze schaarste is dat corporaties steeds meer huurwoningen verkopen. En de wethouders huisvesting in deze regio vinden dat prima, lijkt het.

Lees verder
14 april 2011

Zoek de huurwoning

Vanaf 20 april 2011 staat het wekelijkse aanbod sociale huurwoningen alleen nog op de website van WoningNet (www.woningnet.nl) en niet meer in de Woonbode. Woningzoekenden die geen gebruik maken van internet kunnen een postabonnement afsluiten. Elke week ontvangen zij het sociale woningaanbod dan in hun brievenbus. De reden is dat het aantal mensen dat via de Woonbode reageert, steeds verder afneemt.

Lees verder
30 maart 2011

Huur op maat - Deel 5

Wij hebben regelmatig laten weten dat we niets zien in Huur op Maat. Het leidt er toe dat er duurdere woningen gebouwd worden en dat de corporaties bepalen hoeveel huur je moet betalen. We zien nu dat het systeem stiekumpjes wordt verlaten. Gooi-en Omstreken deed al nooit mee: zij houden zich bij hun kerntaak; het bouwen en verhuren van sociale woningen. En nu maken Dudok Wonen en de Alliantie terugtrekkende bewegingen.

Lees verder
8 februari 2011

zes miljoen verspild aan marktplein

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het voortijdig afsluiten van grondexploitaties, zeg maar bouwplannen.
Twee bouwplannen werden met name besproken door de raad: de Zuiderkerk en het Langgewenst (het marktplein).

Lees verder

Pagina's

U bent hier