h

Verzoek aan het College Hilversum: Meer sociale huurwoningen in de regio

28 juni 2023

Verzoek aan het College Hilversum: Meer sociale huurwoningen in de regio

Foto: Paul Vonk

Meer sociale huurwoningen in de regio

De gemeenteraad van Hilversum, bijeen op 21 juni 2023, behandelend de voorjaarsnota,

Overwegende,

- Dat sociale huurwoningen ook in onze regio hard nodig zijn;

- Dat onze buurgemeenten dit ook vinden aangezien zij de regionale woonvisie hebben onderschreven;

- Dat Hilversum ernaar streeft 27% van de woonvoorraad sociale huur te laten zijn;

- Dat dit in onze buurgemeenten nog niet lukt;

Verzoekt het College:

- De buurgemeenten op te roepen meer sociale huurwoningen te realiseren.

 

SP                                                    

Paul Vonk 

VVD

Tobias Westerneng                   

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Reactie toevoegen

U bent hier