h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


8 december 2016

SP-Hilversum tegen zienswijze over regionale herverdeling

De SP-Hilversum stemde in de raadsvergadering van 9 november tégen een zienswijze over de gemeentelijke herindeling.

Lees verder
8 december 2016

Dudok Wonen past splitsingsvoorstel aan

De raad van Hilversum besprak 27 oktober de splitsingsvoorstellen van de woningcorporaties.

Lees verder
8 december 2016

Waar een wil is, is een zonnepaneel

Foto: Peggy/Marco / Pixabay

De gemeente Hilversum zet hoog in op duurzaamheid. Ze wil dat gemeentegebouwen energieneutraal worden en heeft een miljoen euro opzij gelegd. Een kleine, maar symbolische, stap is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Dudok raadhuis.

Lees verder
8 december 2016

Klacht over de WMO Taxi? Mail ons!

Foto: Pexels / pixabay

De SP-Hilversum is benieuwd naar de klachtenregeling van de WMO taxi.

Lees verder
8 december 2016

LHBT-Beleid in Hilversum

Foto: nancydowd / pixabay

Zo’n 7 % van de Nederlandse bevolking is LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of transgender). Een groep die vaker respectloos wordt behandeld en die nog altijd wordt gediscrimineerd. Ook voelen velen zich onveilig.  

Lees verder
21 oktober 2016

Geen run naar Gooistad!

Met verbazing lezen we als SP de collegebrief over het bestuurskracht-onderzoek van Deloitte.

Lees verder
21 oktober 2016

Emmastraat blijft voorlopig éénrichtingsverkeer

Foto: Pierre van Rooden / Emmastraat

Het college van B&W heeft verschillende plannen om verkeersknelpunten in het centrum aan te pakken. Doel is om het centrum beter bereikbaar te maken zodat mee mensen naar Hilversum komen.

Lees verder
8 juni 2016

Iedereen heeft recht op gezond eten!

De SP-Hilversum is bezorgd over de mogelijkheden van mensen met een laag inkomen om verantwoord en gezond te kunnen eten.

Lees verder
14 mei 2016

De nieuwe fractiemedewerkers van de SP-Hilversum

Foto: Bianca Verweij / sp

De SP-Hilversum heeft twee nieuwe medewerkers opgenomen in de raadsfractie van Hilversum: Juri Sampieri Bjornsson en Gregory Dunker.

Lees verder
13 mei 2016

Tweede Kamer: Huishoudelijke Hulp Toelage is bedoeld voor zorg!

Foto: SP / www.sp.nl

De manier waarop de regio Gooi en Vechtsteek de huishoudelijke hulp toelage (HHT) besteedt is verkeerd.

Lees verder

Pagina's