h

Problemen aanpakken, en snel!

25 april 2022

Problemen aanpakken, en snel!

De SP wil graag meer duidelijkheid over de lopende formatie. Er zijn veel zaken die snel moeten worden aangepakt.

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in de wereld, in Nederland. Oorlog, inflatie, stijgende energieprijzen, om maar eens een paar dingen te noemen. Deze dingen raken de mensen met een wat minder dikke portemonnee het eerst en het hardst. 

Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum. Sindsdien is er al heel snel begonnen met het formeren van een college. 
De SP is één keer op gesprek gegaan bij de grootste partij om hun punten voor de komende 4 jaar aan te geven. Of er daadwerkelijk wat gedaan wordt met die speerpunten is niet duidelijk, want al een tijdje is in alle stilte een formateur bezig met het formeren van coalitie. 

De SP ziet graag meer openheid en duidelijkheid of men wel adequaat gaat reageren op de problemen die ook in Hilversum op ons af komen. Daarom heeft ze in samenwerking met de overige (beoogde) oppositiepartijen het verzoek ingediend om op 11 mei een openbaar debat te houden in de gemeenteraad over de verkiezingsuitslag, het formatieproces maar bovenal de inhoud. 

Staan de inwoners van Hilversum centraal bij het komende beleid? 
Wordt er rekening gehouden met de Hilversummers die het meeste last hebben van de inflatie en de hogere energierekening? 
Komen er nu echt meer sociale huurwoningen? 
Gaat er echt geluisterd worden naar de Hilversummers? 

Over deze dingen wil de SP graag duidelijkheid.

U bent hier