h

Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij stellen voor: kandidaat 14, Karin Schmidt

12 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij stellen voor: kandidaat 14, Karin Schmidt

Foto: SP

Karin staat op de foto bij het beeld Het Gezin.
"Het wordt de hoogste tijd dat we álle gezinnen weer gaan zien als hoekstenen van de samenleving."

Eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen met een vader en een moeder, twee vaders of twee moeders, gezinnen met twee werkende ouders en gezinnen met werkeloze ouders, het zijn allemaal gezinnen, maar ze worden lang niet allemaal meer als de hoekstenen van de samenleving gezien. Veel gezinnen hebben zelfs het gevoel dat zij de molensteen om de nek van de samenleving zijn. Ze voelen zich tot last, omdat ze bij de gemeente aan moeten kloppen voor kindertoeslag. Het wantrouwen naar deze gezinnen toe, die leidde tot de toeslagenaffaire, heeft vervolgens ook gemaakt dat zij niet als hoeksteen maar als molensteen werden gezien. Dit is gelukkig zeer onterecht gebleken en dat moet nu anders.

De kinderopvang wordt binnenkort gratis, met als gevolg dat ouders met een klein inkomen daarvoor geen toeslag meer aan hoeven te vragen. Gelijke kansen voor iedereen en de drempel naar kinderopvang wordt hiermee aanzienlijk lager.

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen, ze groeien samen op en leren van elkaar. Ik werk zelf met veel plezier in de kinderopvang maar ik signaleer wel dat we nu al te maken hebben met een groot tekort aan personeel en ruimtes. Als de kinderopvang gratis wordt dan voorzie ik hier problemen. Het is dan ook belangrijk dat we meer collega´s krijgen en meer locaties om al die kinderen op te kunnen vangen, want meer mensen zullen een beroep doen op de kinderopvang en we moeten wel zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft.

De gratis kinderopvang is bedoeld voor kinderen van werkende ouders, maar eigenlijk zouden ouders die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt ook de mogelijkheid moeten krijgen om gebruik te maken van deze gratis opvang. Deze ouders kunnen zich dan richten op scholing of andere trajecten die naar werk leiden, zodat ook zij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Gratis kinderopvang is namelijk bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen, ook voor de ouders die nog geen werk hebben.

Ik hoop dan ook echt dat álle gezinnen dezelfde kansen krijgen om gebruik te maken van kwalitatief goede kinderopvang en dat wij alle gezinnen weer gaan zien als de hoekstenen van onze samenleving.
 

U bent hier