h

Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij stellen voor: kandidaat 3, Bianca Verweij

12 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wij stellen voor: kandidaat 3, Bianca Verweij

Foto: SP

Bianca staat bij Noorderhaeve.
"Wij kampen met een woningnood in Hilversum. De oplossing lijkt alleen te liggen in nieuwbouw, en wat mij betreft nog steeds onvoldoende in het herbestemmen van bestaande panden."

Vrijwel iedere dag fiets ik langs Noorderhaeve, een leegstaand pand bij mij in de wijk en ik verbaas me erover dat dit pand al zo lang leeg staat. Er heeft ooit een hotel in gezeten en daarna kantoren, maar nu staat dit pand al jaren te verloederen en dat doet de wijk geen goed.

We hebben vaker te maken gehad met langdurige leegstand in de Geuzenbuurt: in de Leeuwenhoekstraat heeft een metaalwarenfabriek 16 jaar leeggestaan. Die leegstand is in 2012 nog onder de aandacht gebracht door de SP-jongeren. Daarna is er een langzaam proces van sloop en herbouw begonnen. De bewoners hebben hier 16 jaar lang tegenaan moeten kijken. Onbegrijpelijk.

In de Huygensstraat heeft ook jarenlang een rijtje huizen leeggestaan. Het motto van de gemeente was destijds dat Hilversum schoner, veiliger en groener moest worden, maar ook hier werd niks aan de leegstand en verkrotting van deze panden gedaan totdat de jongeren van de SP hiervoor actie gingen voeren. Nu staan er nieuwe huizen, wat de wijk een beter aanzien geeft en mensen de gelegenheid biedt om te wonen.

We willen graag dat Hilversum een tuindorp blijft én we willen meer woningen, het liefst sociale huurwoningen. Er zijn volgens mij nog genoeg opties om leegstaande panden te transformeren tot woonruimte. Denk aan leegstaande kantoorvilla's, het leegstaande GGZ-gebouw aan de Schapenkamp en nog vele andere panden. Het gebeurt nu mondjesmaat. Helaas zie je dan vooral dure woningen op de markt komen of zogenaamd betaalbare huurwoningen met een huur tussen de € 800 en € 1200. Ik noem dat niet betaalbaar.

Hier in Hilversum worden daarnaast panden onteigend en bestemmingsplannen gewijzigd ten behoeve van massale hoogbouw. Tegelijkertijd kunnen sommige eigenaren die woningen willen realiseren in hun bestaande panden dat niet doen, want de bestemmingsplannen “kunnen niet gewijzigd worden”. Deze bestemmingsplannen kunnen wel degelijk gewijzigd worden, maar het is de politieke keuze van dit college om dat niet te doen.

Wij kampen met een woningnood in Hilversum en de oplossing hiervoor ligt niet alleen in (massale) nieuwbouw, maar ook in het herbestemmen van bestaande panden. De SP maakte er een leegstandsboek over. Dat is nog steeds actueel.

Het is nu tijd voor andere politieke keuzes. Veel inwoners van Hilversum staan al op de barricades, tegen de hoogbouw, én voor het behoud van ons tuindorp. Er staan in Hilversum nog steeds veel lege gebouwen, we hebben braakliggende terreinen en daar kunnen we wat mee. En dan niet alleen dure appartementen en huizen, maar juist ook betaalbare woningen en sociale huurwoningen. Dat is wat we nodig hebben.
 

U bent hier