h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


15 maart 2015

SP MKB en leegstandstour

Donderdag 12 maart was Marnix Bruggeman SP- Noord Holland Statenlid op bezoek in Hilversum. Hij bezocht kleine ondernemers en bekeek binnenstedelijke ontwikkelingen en leegstand. Bekijk het fotoverslag en lees de tips en adviezen!

Lees verder
15 maart 2015

SP-Hilversum opent meldpunt huur te duur

Foto: sp / SP Breda

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 1 juli zullen huurders weer geconfronteerd worden met een huurverhoging.De SP krijgt steeds meer signalen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging tot betalingsproblemen leidt bij huurders. Het kabinet weigert deze geluiden serieus te nemen. Daarom roepen wij alle huurders voor wie de huur te duur is op dit te melden.

Lees verder
15 maart 2015

Sloop verloederde panden aan Huygensstraat gestart

In december ontdekten de jongeren van ROOD  verloederde en onveilige leegstaande panden in de Geuzenbuurt. Zij zette daarom de actie: Schoon, heel en veilig? Wij dachten van niet! op.  Ze mailden de gemeente en de vroegen de raadfsractie van de SP of zij ook iets konden ondernemen.  De raadsfractie stelde daarop schriftelijke vragen. De wethouder beloofde de zaak nog eens te bespreken met de eigenaren. De officiële antwoorden moeten nog komen maar duidelijk is wel dat de sloop van de verloederde panden aan de Huygensstraat inmiddels gestart is. Goed nieuws voor de Geuzenbuurt dus!

Lees verder
9 maart 2015

Provinciebestuur serveert Fietsersbond Hilversum af. Steun SP Fietsersbond.

In november 2014 stuurde de fietsersbond Hilversum een brandbrief naar de Provinciale Staten van Noord Holland. De oversteek voor wandelaars en fietsers op de Franse Kampweg (N236) is onveilig! De bond deed enkele voorstellen en wachtte op een reactie.Lees verder
9 maart 2015

burgerinitiatief parlementaire enquete invoering euro

Foto: Sp / Sp

Hoe kan het dat regeringsleiders in 1991 een beslissing namen over een gemeenschappelijke munt tegen deskundig advies in? Wie is verantwoordelijk voor de invoering van een munt die in het leven gehouden moet worden ten koste van grote werkloosheid en armoede en op ondemocratische wijze? De euro was een slecht idee, zo heeft de SP van het begin af duidelijk gemaakt. De SP krijgt helaas steeds meer gelijk. Als econoom steunt Arjo Klamer het burgerinitiatief. Wie volgt?

Lees verder
8 maart 2015

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

Hoe de samenleving omgaat met kwetsbare mensen geeft de mate van beschaving aan. Al jaren geeft de SP-Hilversum aan dat de crisisopvang een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover.Lees verder
8 maart 2015

Mantelzorg Zorg voor elkaar!

Foto: SP / sp

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. Niet alleen de oudere mantelzorgers maar juist ook de jongeren! De eerste stappen om dit te realiseren zijn gezet. Besloten is het mantelzorgcompliment te behouden, extra informatie en advies te verstrekken over de ondersteuning die de gemeente kan bieden op het gebied van zorg voor elkaar en de afspraak dat de gemeente zelf een mantelzorgvriendelijke organisatie wordt! We zijn op weg en we zijn ervan overtuigd dat met wat hulp van de gemeente mantelzorgers heel veel kunnen betekennen veel voor hun naasten.

Lees verder
16 januari 2015

SP steunt bewoners Diependaalselaan in protest tegen verkeersoverlast

SP-Noord Holland statenlid Dago Wellink heeft donderdag 15 januari het eerste luchtmeetpunt geplaatst op de Diependaalselaan in Hilversum. Het bewonerscomité Diependaalsbelang ageert daar al twintig jaar tegen de grote aantallen vrachtauto's door hun buurt. Er zijn vermoedens dat het doorgaande verkeer de grenswaarden voor fijnstof in de buurt fors doet overschrijden. Wellink plaatste  de meetbuisjes van Milieudefensie samen met VVD-wethouder Floris Voorink van verkeer in een houder.

Lees verder
16 januari 2015

Monumentengeld geen Dagobert Duck-subsidie

Foto: Animaatje

De gemeente geeft 152 duizend euro per jaar uit aan restauratie-subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten. De SP bekeek de uitgaves en merkte dat bijna al die subsidie naar de rijke buurten in Hilversum gaan. Dit terwijl er ook in de arbeidersbuurten gemeentelijke monumenten staan. Daardoor krijg je de indruk van een Dagobert Duck-subsidie – vooral voor de rijkere mensen.

Lees verder

Pagina's