h

Fractie nieuws

13 januari 2020

Fractie nieuws

De gemeenteraadsfractie van de SP Hilversum heeft zin in 2020! Niet in de laatste plaats omdat er veel, heel veel werk te verzetten is. Diverse ontwikkelingen vragen aandacht.

Zo is op het gebied van wonen en bouwen een enorme ambitie door het Hilversums college neergelegd. Niet alleen willen ze het centrum, het Mediapark en het Arenapark opknappen maar ook starten ze een project om 10.000 woningen te bouwen. De SP raadsleden gaan hun handen vol hebben aan het beoordelen van die plannen. want natuurlijk moeten er daarmee ook veel sociale huurwoningen bijkomen! Ook blijkt dat er meer gezinnen moeten rondkomen van het sociaal minimum, worden meer mensen dakloos en stijgt de armoede. Er is een structureel tekort aan klaslokalen en er zijn toenemende zorgen over de zorg voor inwoners in Hilversum. Redenen genoeg voor de SP-fractie om stevig aan de bak te gaan!  

Pierre van Rooden nieuwe fractievoorzitter
Met de aanvang van het nieuwe jaar heeft de fractie van de SP Hilversum de rolverdeling van de fractie opnieuw bekeken. Door verandering van prioriteiten – er is nu in Hilversum veel aandacht voor bouwen en wonen – een nieuwe samenstelling van de fractie en veranderingen in persoonlijke sfeer heeft de fractie de taken opnieuw verdeeld. De belangrijkste wijziging is dat Pierre van Rooden de functie van fractievoorzitter definitief zal overnemen van Bianca Verweij. In het afgelopen jaar heeft hij deze rol al een paar maal naar tevredenheid van de fractie vervuld en gezien de majeure ontwikkelingen op het gebied van wonen, bouwen en de omgevingswet is Pierre de aangewezen persoon om deze functie op zich te nemen.
Bianca zal hierdoor meer ruimte hebben om zich inhoudelijk te richten op onderwerpen als jeugd- en maatschappelijke zorg en op het ondersteunen van de SP-afdeling.

Twee nieuwe commissieleden
Tevens is de fractie uitgebreid met twee commissieleden. Naast commissielid Gregory Dunker komen Jan Peter Otto en Ruud Ruijer de fractie versterken. Dit betekent dat de raadsfractie weer bijna op volle sterkte is en diverse taken gemakkelijker verdeeld kunnen worden.

U bent hier