h

Nieuwe commissieleden: Jan Peter Otto en Ruud Ruijer

4 februari 2020

Nieuwe commissieleden: Jan Peter Otto en Ruud Ruijer

Foto: SP

Op 29 januari zijn twee nieuwe SP fractieleden door burgemeester Pieter Broertjes tot commissielid benoemd : Jan Peter Otto and Ruud Ruijer. 

Naast huidig commissielid Gregory Dunker komen Jan Peter Otto en Ruud Ruijer het team versterken. Dit brengt de raadsfractie op sterkte zodat de taken gemakkelijker verdeeld kunnen worden.

De twee gaan meteen van start. Jan Peter's eerste onderwerpen zijn de Agenda Economie en Media, en het Afwegingskader Hotels. Ruud Ruijer bijt zich vast in het plan van aanpak Natuurinclusief Bouwen. Ruud is ook meteen van start gegaan als nieuw lid van de audit en rekeningcommissie, waar hij een oogje gaat houden op het financiele reilen en zeilen van onze gemeente.

 

U bent hier