h

Archief

Samen doen, samen werken en samen leven in het dorp, wijk en straat. Dat is waar wij voor staan. U vindt ons overal en zeker op de plekken waar extra aandacht nodig is.

Ons leven wordt in belangrijke mate bepaald door de drang tot overleven. We zijn allemaal individuen met een eigen verantwoordelijkheid en we willen allemaal graag in volle vrijheid ons leven inrichten.

Maar daarnaast is het ook zo dat geen van ons alleen kan overleven, laat staan zinvol leven. We hebben elkaar voortdurend nodig, we zijn ook sociale wezens. Onze ontwikkeling is bovenal het product van de samenwerking van mensen met andere mensen.

Op basis van die vaststelling formuleren wij onze speerpunten, onze taken en onze alternatieven voor Hilversum.

U bent hier